woman with camera

Natascha Kienstra benoemd tot bijzonder hoogleraar Ethische Vorming

Published: 01 november 2022 Laatst bijgewerkt: 02 november 2022

5 stemmen.


Het College van Bestuur van Tilburg University heeft dr. Natascha Kienstra per 1 november benoemd tot bijzonder hoogleraar Ethische Vorming bij de Tilburg School of Catholic Theology (TST). Kienstra aanvaardt daarmee de bekleding van de Vrouwen van Bethanië Leerstoel. Deze heeft tot doel bij te dragen aan religieuze educatie en morele vorming op scholen. De aanstelling is voor een periode van vijf jaar.

Morele vorming en ethieklessen hebben onder meer tot doel het goede handelen. In Nederland kan men hier denken aan curricula als levensbeschouwing, filosofie, burgerschap, godsdienstonderwijs, maatschappijleer en buiten Nederland aan curricula als moraalfilosofie en civic education.

Kienstra’s ambitie is: ‘Om te laten zien dat filosofie bijdraagt aan de kwaliteit van samenleven en samenwerken. Ik wil graag een breed publiek, waaronder alle middelbare scholieren, zowel nationaal- als internationaal, toegang geven tot goed leren nadenken - waarbij zij leren vragen te stellen, leren te redeneren, analyseren, toetsen, kritiseren en reflecteren om daarmee ook goed te leren handelen, en zo hun karakter te vormen.’

De vrouwen van Bethanië, een katholieke congregatie van vrouwen, hebben aan TST een miljoen euro toebedeeld voor een fonds op naam dat is gevestigd bij Stichting Universiteitsfonds Tilburg. De gelden van dit fonds worden besteed aan doelen op het vlak van religieuze educatie en morele vorming. Hierin past het oprichten van een bijzondere leerstoel Ethische Vorming/Moral Education. De leerstoel wordt ingebed in het departement Systematische Theologie en Wijsbegeerte van TST.

Natascha Kienstra is vanaf 2015 assistent professor filosofie en vakdidactiek aan TST. Zij is de opleidingsdirecteur van het masterprogramma Christianity and Society, tevens voorzitter van de ethische toetsingscommissie van TST. Zij studeerde filosofie in Tilburg, Leuven en Utrecht. In 2016 promoveerde ze aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Radboud Universiteit in Nijmegen. In haar proefschrift onderzocht zij de effectiviteit van filosoferen. Zij heeft lange ervaring als docent in het hoger onderwijs: ruim twintig jaar werkte zij als docent vakdidactiek aan die universiteit. Zij is vicepresident van de Association Internationale des Professeurs de Philosophie (AIPPh). Deze organisatie is lid van de Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie (FISP). Daarnaast is Kienstra voorzitter en examinator van Staatsexamens Filosofie. Zij is ook mederedacteur van de door haar wetenschappelijk onderbouwde lesmethode Durf te denken! voor filosofie, kritisch denken, burgerschap en levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs (Uitgeverij Boom). 

Ethiekonderwijs
Kienstra’s empirisch onderzoek richt zich op het onderwijzen en leren van filosofie, ethiek, levensbeschouwing en morele vorming. Ze is de hoofdonderzoeker in een Erasmus+-project dat zich richt op Europees ethiekonderwijs (Community of Ethics Teachers, COMET) en ontwikkelde een gezamenlijke methodologie voor filosofiedocenten en debatcoaches heeft ontwikkeld (ADAPT, debaticons.com). Haar COMET project heeft de onderscheiding good practice gekregen en de bijbehorende website ethics.community heeft een half miljoen mensen bereikt. 

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natascha Kienstra: n.h.h.kienstra@uvt.nl.