News and events Tilburg University

Nieuw boek: Hoe kunnen organisaties bijdragen aan een duurzamere toekomst

Published: 16 mei 2022 Laatst bijgewerkt: 16 mei 2022

Honger, ongelijkheid, klimaatverandering... De wereld staat voor grote uitdagingen op individueel, organisatorisch en maatschappelijk niveau. Welke rol kunnen organisaties spelen in de oplossingen en hoe kunnen nieuwe vormen van organiseren daaraan bijdragen? "De belangrijkste vraag is hoe we buitengewone dingen kunnen bereiken met gewone mensen" zegt organisatiewetenschapper Jörg Raab. Samen met Federica Angeli, Ashley Metz en een groep internationale coauteurs schreef hij een nieuw boek over organiseren voor een duurzame toekomst. "Onze ambitie is om de bijdrage van Organisatie- en Managementstudies aan het streven naar duurzame ontwikkeling te consolideren en verder te brengen."

Hoe kon het gebeuren dat een levensreddend en betaalbaar diarreemedicijn voor kinderen geen voet aan de grond kreeg in de armste populatie in India?” Het boek Organizing for Sustainable Development probeert wetenschappelijke theorieën en corporate strategieën te ontrafelen om antwoord te vinden op dit soort vragen.

Het boek is een antwoord op de steeds dwingender oproep om een beter begrip te ontwikkelen van nieuwe vormen van organiseren waarmee efficiënter en effectiever middelen, normen en waarden worden ontwikkeld voor een duurzame toekomst.

 

Lees hier het interview