News and events Tilburg University

Volgende fase implementatie Tilburgs Onderwijsprofiel

Gepubliceerd: 17 maart 2020 Laatst bijgewerkt: 30 maart 2020

Na het verschijnen van de beleidsnota over het Tilburgse Onderwijsprofiel in 2015 zijn er vele stappen gezet om het onderwijsprofiel te implementeren binnen en buiten de onderwijsprogramma’s. Concreet betekent dit dat er een tiental universiteitsbrede en faculteitspecifieke acties ondernomen zijn.

Inmiddels is een groot deel van de implementatie succesvol afgerond. Zo werd in alle bachelor onderwijsprogramma’s een pakket van 12 ects aan skillsvakken geïntroduceerd, deden curriculumteams hun intrede en werd het studiebegeleidingsprogramma PASS in vrijwel al faculteiten ingevoerd. En last but not least, er is nu extra aandacht voor karakterontwikkeling in het onderwijs, en er is oog voor kleinschaligheid en arbeidsmarktoriëntatie. Studenten herkennen dan ook steeds meer de combinatie van kennis, kunde en karakter in hun studieprogramma.

Deze processen zijn nog niet zijn afgerond, maar er breekt wel een nieuwe fase aan in de verdere implementatie van het Tilburgse onderwijsprofiel. De belangrijkste acties die in deze fase centraal staan zijn:

  1. Karakterontwikkeling: eind 2019 zijn de ‘vijf dimensies van academische karaktervorming[ vastgesteld en is bepaald op welke wijze deze geïmplementeerd gaan worden. Deze actie is reeds in gang gezet: momenteel vindt er bij alle faculteiten een inventarisatie plaats welke elementen van karaktervorming reeds een plek hebben in de opleidingen.
  2. Internationalisering: het ontwikkelen van nieuwe activiteiten rondom internationalisatie van het curriculum
  3. Arbeidsmarktoriëntatie: een adequate voorbereiding van studenten voor een succesvolle entree op de dynamische arbeidsmarkt.

De organisatorische opzet ondergaat een verandering. De activiteiten zullen zoveel mogelijk in reguliere processen geïntegreerd worden in de faculteiten of bij staforganen als Student Career Center, Teacher Development en Deep. Jeroen Kuilman, vice-decaan onderwijs TiSEM, zal per 31 maart 2020 verantwoordelijk worden voor de coördinatie.

 

Meer informatie? Ga naar de website van het Tilburgse Onderwijsprofiel