woman with camera

Vier Tilburgse onderzoekers ontvangen NWO Open Competitie SGW XS beurs

Published: 19 april 2023 Laatst bijgewerkt: 22 mei 2023

De toewijzingen van de derde ronde van het Open Competitie SGW-XS pilot programma zijn een feit. Maar liefst vier onderzoekers van Tilburg University dienden met succes een aanvraag in om een veelbelovend of vernieuwend initiatief binnen hun onderzoeksproject te kunnen realiseren. We feliciteren Inge van de Ven, Bruno Nicenboim, Florian Sniekers en Konrad Turek met deze toekenning.

Vier wetenschappers van drie verschillende faculteiten ontvangen ieder een subsidie van maximaal € 50.000, met de volgende voorstellen:

TSHD

  • Dr. Inge van de Ven brengt de verhalende kenmerken in kaart van online misinformatie en ontwerpt een meetinstrument voor ‘narratieve competentie’: kennis van verhalen en de vaardigheid ze te analyseren. Met een grootschalige surveystudie onder studenten onderzoekt ze of narratieve competentie helpt bij het detecteren en interpreteren van online misinformatie.
  • Dr. Bruno Nicenboim verzamelt gegevens om een computermodel te kunnen creëren dat het menselijke leesproces simuleert, wat de weg kan banen naar een meer complete beschrijving van het leesproces en taalbegrip.

TiSEM

  • Dr. Florian Sniekers maakt gebruik van de nieuwste causale identificatiemethoden om te bestuderen of leenbeperkingen de stijging van buy-to-let-investeringen kunnen verklaren.

TSB

  • Dr. Konrad Turek onderzoekt leeftijdsgerelateerde stereotypen en discriminatie op het werk door toepassing van een innovatieve methodologie van Agent-Based Modelling (ABM).
Over de SGW Open Competitie XS Pilot

Bij de Open Competitie XS pilot van SGW draait het uitdrukkelijk om nieuwsgierigheidgedreven, baanbrekend onderzoek en het snel kunnen analyseren van een veelbelovend idee. Het voorgestelde onderzoek moet grensverleggend zijn en op voorhand moet niet vaststaan of de beoogde doelstelling gehaald wordt. Het doel is dat elk project een bijdrage levert aan bestaande en nieuwe wetenschappelijke inzichten.