News and events Tilburg University

NRO Grant voor onderzoeksproject Learning Gain in Higher Education

Published: 05 april 2022 Laatst bijgewerkt: 05 april 2022

Tessa Leesen (TSHD), Alkeline van Lenning (TSHD), John Gelissen (TSB) en Lotte van Doeselaar (TSB) hebben een NRO Grant toegekend gekregen om 2 PhD onderzoekers aan te stellen voor het onderzoeksproject: 'It's not all about good grades: Assessing Intellectual, Personal and Civic Learning Gain in Higher Education'.

In het hoger onderwijs wordt studiesucces vaak gemeten aan de hand van resultaatgerichte maatstaven, zoals cijfers, studietempo en studievoltooiing. Het hoger onderwijs heeft de neiging om het belang van leren als een proces van intellectuele, persoonlijke en maatschappelijke groei te onderschatten. Dit onderzoeksproject wil een tegenwicht bieden aan de focus op studieresultaten en een herwaardering van de leercurve van studenten bevorderen. Dit perspectief is gunstig voor studenten omdat het hen aanmoedigt om groei na te streven in plaats van alleen hoge cijfers en als zodanig vermindert het de druk om te presteren.

Een breed toepasbaar instrument dat kwalitatieve en kwantitatieve inzichten verschaft om de afgelegde weg van studenten te beoordelen, is nog niet beschikbaar voor onderwijsprofessionals. Dit project beoogt de constructie en implementatie van twee innovatieve instrumenten om de intellectuele, persoonlijke en maatschappelijke leerwinst (IPC) van studenten te beoordelen.

Instrument voor gebruik in onderwijspraktijken   

Het eerste project construeert een narratief interview. De analyse van de narratieven van studenten in geselecteerde Nederlandse academische programma's leert ons hoe studenten IPC-leerwinst conceptualiseren in verschillende programma's en in verschillende stadia van hun studie. In het tweede project wordt een kwantitatief instrument geconstrueerd en toegepast, gebaseerd op de narratieve data. Het project analyseert vervolgens de IPC-leerwinst van Nederlandse studenten in een longitudinaal, multi-institutioneel en multi-disciplinair onderzoek. Het kwantitatieve instrument is praktisch en ontworpen om te worden gebruikt in allerlei onderwijspraktijken.