woman with camera

Negen Tilburgse onderzoekers ontvangen NWO Open Competitie SGW XS beurs

Published: 06 februari 2023 Laatst bijgewerkt: 07 februari 2023

De toewijzingen uit de eerste twee rondes van het nieuwe SGW Open Competitie XS programma zijn een feit. Maar liefst negen onderzoekers van Tilburg University dienden met succes een aanvraag in om een veelbelovend of vernieuwend initiatief binnen hun onderzoeksproject te kunnen realiseren. We feliciteren Emel Öztürk, Boris van Leeuwen, David Schindler, Arjen van Lin, Sara van den Bossche, Elisabeth Huis in ’t Veld, Sara Pabian, Ioana Pop en Gaëtan Mertens met deze toekenning.

Wetenschappers van drie verschillende faculteiten ontvangen een grant van ieder € 50.000, met de volgende voorstellen:

TSHD

  • Dr. Sara Van den Bossche gaat een stappenplan creëren voor meer diversiteit en inclusie in de Nederlandse kinderliteratuur
  • Dr. Elisabeth Huis in ’t Veld diende een voorstel in getiteld ‘IJzersterk bloed, ijzersterke geest?’ Over het effect van een laag ijzergehalte op cognitief en mentaal welzijn.
  • Dr. Sara Pabian, Naar een beter begrip van verschillen in de perceptie van online haatzaaien bij jongvolwassen gebruikers van sociale media.

TiSEM

  • Dr. Emel Öztürk onderzoekt hoe de donkere kanten van persoonlijkheid - psychopathische, manipulatieve en narcistische elementen – de wil om te leiden beïnvloeden.  
  • Dr. David Schindler onderzoekt de verspreiding en economische gevolgen van (on)tolerantie: Lessen uit de Tweede Wereldoorlog en de onafhankelijkheid van Suriname
  • Dr. Boris van Leeuwen onderzoekt hoe managers hun aandacht verdelen op de werkvloer en hoe selectieve aandacht prestatiebeoordelingen beïnvloedt ‘Discriminatie van aandacht bij prestatie-evaluatie’
  • Dr. Arjen van Lin onderzoekt of prijsacties van supermarkten debet zijn aan huishoudelijke voedselverspilling

TSB

  • Dr. Gaëtan Mertens onderzoekt de verschillende psychosociale voorspellers van verschillende symptoomclusters van  ‘long COVID’.
  • Dr. Ioana Pop onderzoekt de effecten van ceremonieel gebruik van psychedelica in Nederland op gedrag en welzijn

Kijk voor een uitgebreide beschrijving van de voorstellen naar het overzicht van de gehonoreerde voorstellen (NWO).

Over de SGW Open Competitie

De Open Competitie van SGW heeft als doel om excellent vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek te bevorderen met een primair sociaalwetenschappelijke of geesteswetenschappelijke onderzoeksvraag en probleemstelling. Met de NWO Open competitie - SGW geeft het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen onderzoekers de kans onderzoek te verrichten naar een onderwerp van eigen keuze, zonder thematische randvoorwaarden.