News and events Tilburg University

Onderzoeksproject Gemeente Waalwijk en Tilburg University om generatiearmoede te doorbreken

Gepubliceerd: 05 februari 2021 Laatst bijgewerkt: 19 februari 2021

De gemeente Waalwijk en Tilburg University zijn gestart met het project ‘De Sterkste Schakel’, een onderzoek naar de economische zelfredzaamheid van gezinnen. Met dit project wordt ingezet op het doorbreken van de vicieuze cirkel van het doorgeven van armoede van de ene op de volgende generatie.

De Sterkste Schakel

De Sterkste Schakel heeft als doel generatiearmoede te doorbreken aan de hand van neuropsychologische inzichten. Denk aan de effecten van stress op de hersenen en cognitieve vaardigheden en het vermogen van de hersenen om zich te ontwikkelen. Cognitieve vaardigheden die je nodig hebt om economisch zelfredzaam te zijn, zijn bijvoorbeeld het vermogen om te kunnen plannen, het maken van afgewogen keuzes, het opstellen en nastreven van doelen, het overwinnen van obstakels en het weerstaan van korte termijn verleidingen om op de langere termijn meer winst te behalen.

De doelgroep van het onderzoek zijn gezinnen in de gemeente Waalwijk met financiële problemen. Zij hebben aangegeven graag mee te willen werken samen met een mentor. Er zal nauw worden samengewerkt met maatschappelijke partners in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan wijkteams, scholen en maatschappelijke instellingen.

Wethouder Eric Daandels van Waalwijk: “Effectieve armoedebestrijding begint bij het begrijpen van de leefwereld van mensen in armoede. Versterk je de positie van de ouder, dan versterk je ook de positie van het kind. Wij willen als gemeente de generatiearmoede doorbreken door mensen met chronisch geldgebrek weer grip op hun toekomst en op de toekomst van hun kinderen te laten krijgen. Dit door te investeren in het sociaal en het weerbaar maken van het gezin. Een gedeelte van de aanpak richt zich op het duurzaam bestrijden van de generatiearmoede op basis van gedragswetenschappelijke inzichten. Als portefeuillehouder ben ik verheugd dat we als gemeente Waalwijk, in samenwerking met Tilburg University, ook vanuit wetenschappelijk gedragen kennis generatiearmoede proberen te doorbreken.”

Impact

De samenwerking is opgezet vanuit Tilburg University’s Impactprogramma, waarin Enhancing Health and Wellbeing een van de kernthema’s is. Het Impactprogramma stimuleert niet alleen onderzoek voor maar vooral ook onderzoek met maatschappelijke partners om de samenleving verder te brengen. Hoogleraar klinische neuropsychologie prof. dr. Margriet Sitskoorn: “In de samenleving is een goede start niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar wel een belangrijke voorspeller voor een gezonde en succesvolle toekomst. Maar problemen zoals armoede, een ongezonde leefstijl met een hoog risico op het ontwikkelen van chronische ziekten en verslaving, gaan vaak van generatie op generatie over. Het is de uitdaging om dit te doorbreken door van jongs af aan kinderen de juiste vaardigheden aan te leren om succesvol te kunnen zijn in de toekomst en om lange termijn beslissingen te kunnen nemen over hun gezondheid en welzijn.”

Vragen?

Voor nadere informatie en evt. interviewaanvragen gelieve contact op te nemen Sjan Beerens, beleidsmedewerker Gemeente Waalwijk, T 06 46625912 of E: sbeerens@waalwijk.nl of Laura Gottmer, programmamanager Health & Wellbeing Impact Programma, Tilburg University T: +31 (0)13 466 8324, E: l.m.c.gottmer@tilburguniversity.edu