woman with camera

Online zelfbehandelingstherapie voor getraumatiseerde vluchtelingen vergroot hun veerkracht

Published: 01 november 2021 Laatst bijgewerkt: 01 november 2021

Digitale psychosociale zelfhulpondersteuning via mobiele telefoons en aangepast aan de persoon door middel van datatechniek, verlicht trauma's van vluchtelingen en draagt bij aan grotere sociaaleconomische weerbaarheid. De therapie is effectiever dan ondersteuning in levensonderhoud. Promovenda Selam Kidane bestudeerde honderden gevallen van Eritrese en Ugandese vluchtelingen in deze landen. En tevens de resultaten na behandeling door een online programma met de naam Trust (Trauma Recovery Understanding Self-Help Therapy), dat zij ontwikkelde.

Ontwikkeling van de Trauma Herstel Begrijpende Zelfhulp Therapie (TRUST)

Uit de studie blijkt dat de behandeling TRUST, ontworpen als een goedkope zelfhulpinterventie, een groot effect heeft op hun sociaaleconomische veerkracht. Het heeft meer effect dan sociale bescherming in de vorm van geldoverdrachten, steun in natura of steun in het levensonderhoud. De achtergrond van de studie was het feit dat Eritrese vluchtelingen zeer grote, levensbedreigende risico's nemen tijdens hun zoektocht naar een veilige plaats. Hoge niveaus van traumatische stress kunnen een factor zijn die beslissingen van vluchtelingen beïnvloeden. Zij leiden ertoe dat mensen overgevoelig worden voor de aanwezigheid van risico en gevaar en overreageren. 

Onbeschikbaarheid van gezondheidswerkers
Bij de therapie is rekening gehouden met omgevingsfactoren en werd gebruik gemaakt van de beschikbare communicatiekanalen, mobiele telefoons. Het gebruik van deze communicatiekanalen was bedoeld om de onbeschikbaarheid van hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg te ondervangen. Gebaseerd op technieken uit Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), werd TRUST ontworpen met het doel zelfhulpondersteuning te bieden. 
Voor sterk getraumatiserde vluchtelingen groepen, die verblijven in omgevingen waar weinig of geen steun voorhanden is, is deze behandeling zeer doeltreffend en kan zonder veel kosten in afgelegen gebieden worden toegepast.

Noot voor de pers
Selam Kidane verdedigt haar proefschrift op 5 november om 13.30 uur in de aula met live stream. De titel is: 'Trauma, Collective Trauma and Refugee Trajectories in the Digital Era'. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tineke Bennema, wetenschapsredacteur, 013-4668998.