woman with camera

Opgesloten in je baan: door taboe op de werkvloer risico op burn-out

Published: 27 september 2022 Laatst bijgewerkt: 27 september 2022

Eén op de vijf werknemers die ontevreden is over hun baan is niet in staat om op eigen initiatief te vertrekken. Daardoor blijven deze mensen te lang in een baan die niet (meer) bij ze past. Dit heeft negatieve gevolgen voor de doorstroom op de arbeidsmarkt en voor de werkgever door het dalen van de productiviteit. Maar de werknemer heeft er nog het meeste last van. Opgesloten zitten in een baan zorgt voor veel stress en energie-uitputting. Ruim een derde van deze werknemers krijgt te maken met depressieve klachten of zelfs een burn-out.

Dat blijkt uit promotieonderzoek van Merel Feenstra-Verschure naar het fenomeen ‘opgesloten zitten in de baan’. Mensen die aangeven opgesloten te zitten in hun baan, ervaren onvoldoende controle over de situatie. Zij hebben bijvoorbeeld te maken met onzekerheid door een te lage opleiding of door financiële verplichtingen. Ook ervaren zij een drempel om tot actie over te gaan om een andere meer passende baan te vinden. Bovendien rust er een taboe op het onderwerp: mensen zijn terughoudend om over gevoelens op het werk te praten, vooral als deze negatief van aard zijn.

Merel Feenstra-Verschure: “Iedereen kan op een gegeven moment in zijn of haar carrière te maken krijgen met de ervaring vast te zitten in de baan. Het zou mooi zijn als dat in een open dialoog op de werkvloer bespreekbaar gemaakt kan worden. Helaas is dat vaak nog niet het geval. Deels door onwetendheid, maar ook door de maatschappelijke druk om het allemaal goed voor elkaar te hebben. Daarom delen we liever niet met onze collega’s en directe leidinggevende dat we ontevreden zijn en geen uitweg zien om te vertrekken. Hierdoor blijven er momenteel te veel mensen veel te lang opgesloten zitten in hun baan."

Merel Feenstra-Verschure

Mijn motto: niemand zou ontevreden in zijn of haar baan moeten blijven zitten

Meer bewustzijn van het fenomeen opgesloten zitten in de baan kan helpen om het taboe te doorbreken. Met behulp van een quickscan kan sneller geïdentificeerd worden om welke groepen werknemers het gaat. Daarbij is het van belang dat er een open dialoog tot stand komt tussen alle betrokkenen.

Wetenschapstalkshow

Merel Feenstra-Verschure vertelt ook over haar onderzoek tijdens de wetenschapstalkshow van Tilburg University De Tafel van Martinus op 6 oktober, van 20.30 tot 22.15 uur in de Stadsschouwburg in Tilburg.

Meer informatie en tickets

Noot voor de pers

Merel T. Feenstra-Verschure verdedigt op vrijdag 30 september om 13.30 uur haar proefschrift getiteld Locked at the job: Examining antecedents, consequences and its process aan Tilburg University. De promotie is te volgen via deze livestream. Promotoren zijn prof. dr. Dorien Kooij en prof. dr. Charissa Freese.

Neem voor meer informatie contact op met Merel Feenstra-Verschure via merel@thepeopleosociety.nl. Een digitaal exemplaar van het proefschrift is op te vragen via persvoorlichters@tilburguniversity.edu.

Kijk voor meer informatie ook op de website van The People Society, bureau voor strategisch organisatieadvies op het gebied van arbeidsmobiliteit van Merel Feenstra-Verschure: www.thepeoplesociety.nl