News and events Tilburg University

Oratie Dorien Kooij: Succesvol ouder worden op het werk vereist continue fit tussen werk en persoon

Published: 04 oktober 2021 Laatst bijgewerkt: 04 oktober 2021

Vergrijzing en de stijgende levensverwachting vormen een serieuze uitdaging voor ouder wordende werknemers en hun werkgevers. Succesvol ouder worden op het werk vraagt inspanningen van werkgevers om passend werk te faciliteren en werknemers te motiveren eigen regie te nemen in hun (toekomstige) carrière. Onder het motto ‘practice what you preach’ moeten universiteiten als werkgever bovendien het goede voorbeeld geven, stelt prof. dr. Dorien Kooij in haar oratie getiteld ‘Personeelswetenschappen: Een evenwichtige, inclusieve en sterke punten benadering gedurende de levensloop’. Dit kan bijvoorbeeld door zich te richten op de sterke punten van hun personeel en op het stimuleren van meer diversiteit in teams en loopbanen.

Vergrijzing op de arbeidsmarkt vraagt inzet van overheid, werkgevers en werknemers, stelt Dorien Kooij: “Door de stijgende levensverwachting en de krapte op de arbeidsmarkt moeten mensen tot op hogere leeftijd doorwerken. Werknemers blijven gemotiveerd en in staat om te werken wanneer ze een continue fit ervaren tussen henzelf en hun werkomgeving. Werkgevers doen er daarom goed aan in hun HR-beleid rekening te houden met de veranderende motivaties van oudere werknemers, dat begint al vanaf 45 jaar. Op hun beurt moeten werknemers bewust zijn van hun eigen rol in het behouden of verbeteren van de fit tussen werk en persoon.” 

In haar oratie bepleit Kooij meer onderzoek naar zelfregulerend gedrag van (oudere) werknemers, met oog voor de heterogeniteit onder werkenden. Ook de rol die human resource management (HRM) daarbij kan spelen moet nader worden onderzocht. Welke HR-praktijken zijn effectief? En zijn er verschillen in de uitwerking op verschillende groepen oudere werknemers? Universiteiten moeten als werkgever aan de bak, vindt Kooij. Bijvoorbeeld door het werken in teams te bevorderen, met oog voor voldoende diversiteit binnen die teams. Ook zou in de HR-praktijk de sterke punten benadering centraal moeten staan.

Dorien Kooij

Dorien (T.A.M.) Kooij is hoogleraar Human Resource Studies aan het Departement Human Resource Studies van Tilburg University. Zij studeerde cum laude af in de Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde op het onderwerp “Motivating older workers: a lifespan perspective on the role of perceived HR practices” aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar proefschrift ontving de WAOP Dissertation Award 2010 en de HRM Network Best Dissertation Award 2011.

Het onderzoek van Dorien Kooij richt zich op ouder worden op het werk, en in het bijzonder op HR praktijken voor oudere werknemers, op hoe werkmotivatie verandert met leeftijd, op toekomstperspectief en op job crafting. In 2014 ontving ze een NWO-VENI subsidie voor het project: “Retaining older workers: the role of job crafting”. Ze heeft gepubliceerd in internationale peer-reviewed tijdschriften zoals Journal of Applied Psychology, Journal of Organizational Behavior, Work & Stress en Psychology and Aging.

Noot voor de pers

Dorien Kooij houdt haar inaugurele rede getiteld Personeelswetenschappen: Een evenwichtige, inclusieve en sterke punten benadering gedurende de levensloop’ op vrijdag 8 oktober om 16.15 uur. De oratie is te volgen via Livestream.

Neem voor meer informatie of de digitale versie van de oratie contact op met persvoorlichters@tilburguniversity.edu of 013-466 4000.