woman with camera

Katholieke evangelisatie kan vernieuwen door zich meer te richten op dienen van mensen

Published: 22 november 2021 Laatst bijgewerkt: 23 november 2021

2 stemmen.


Hoe kan de katholieke kerk evangeliseren in een tijd waarin secularisatie toeneemt in het westen? In zijn inaugurele rede op vrijdag 26 november houdt hoogleraar praktische theologie Jan Loffeld van de Tilburg Catholic School of Theology een pleidooi voor een nieuwe weg, waarin de kerk zich meer richt naar de noden van de bevolking.

Het was Paus Franciscus zelf die bij zijn aantreden om de zegen van het volk vroeg en zo liet zien dat de kerk zich openstelde voor de mensen. Maar ookt evangelisatie heeft prioriteit in het denken van de paus, al speelt de kerk niet meer de dominante rol waarin zij samenvalt met geloof en cultuur en daarmee algemene verbondenheid bracht. De kerk verspreidde vroeger het geloof van de God van de morele superioriteit, van de politieke invloed, en van de aanspraak op macht over ieder mens. Die oude Constantijns kerkelijke vorm van God bestaat niet meer, stelt Loffeld.

Mensen als slachtoffers van crises 
Hij vindt dat evangelisatie zich niet moet verzetten tegen secularisatie. De kerk kan zich ook dienstbaar opstellen en luisteren naar de mensen die verliezers zijn van globale neoliberale economische systemen, klimatologische crises en digitalisering. En die bovendien individuele vormen van geloof praktiseren.

Hij pleit daarom voor hantering van het begrip anatheïsme - de openheid voor het verlangen
om God opnieuw te leren kennen als het 'heilig mysterie', na het verlies van zijn maatschappelijke betekenis, als een nieuwe vorm van evangeliserende activiteit.

Sinds maart 2019 is Loffeld (1975 Kleef) hoogleraar Praktische Theologie en hoofd van Afdeling Praktische Theologie en Religiewetenschappen aan de Tilburg School of Catholic Theology.  Hij studeerde theologie in Münster en Rome en werd in 2003 tot priester gewijd. Na enkele jaren pastoraat en het voltooien van zijn doctoraat aan de Universiteit van Erfurt in 2010, werd hij hoofdaalmoezenier en assistent hoogleraar Dogmatiek aan de Universiteit van Münster. In 2017 werd hij benoemd tot hoogleraar pastorale theologie aan de Katholieke Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen Mainz en in 2018 werd hem de Habilitation toegekend aan de Universiteit van Erfurt.

Zijn onderzoek richt zich op actuele en toekomstige vragen van het christendom in seculiere samenlevingen, kerkelijke beroepen en de wisselwerking tussen systematische en praktisch-theologische vertogen. Daarnaast behoren kerkelijke ontwikkeling en evangelisatievragen, kerkelijk conflictonderzoek en culturele en religieus-sociologische vragen tot zijn aandachtsgebieden.

Meer informatie
Prof. dr. Jan Loffeld houdt zijn inaugurele rede op vrijdag 26 november 2021 om 11:00 uur in de aula. De rede is getiteld: ‘Getting to know God after God’. Vanwege de coronamaatregelen is het aantal bezoekers beperkt. De ceremonie is te volgen via de livestream. U kunt ook contact opnemen met wetenschapsredacteur Tineke Bennema, via persvoorlichters@tilburguniversity.edu en tel. 013-4668998.