News and events Tilburg University

Oratie Joost Hutsebaut: “Gaat wel weer over” gaat niet op voor jongere met persoonlijkheidsstoornis

Published: 28 november 2022 Laatst bijgewerkt: 28 november 2022

Kenmerken van persoonlijkheidsstoornissen in de adolescentie worden veelal toegeschreven aan puberale stemmingswisselingen. Met een vroege diagnose van een persoonlijkheidsstoornis wordt zeer terughoudend omgegaan. Dat moet veranderen, betoogt hoogleraar Joost Hutsebaut in zijn oratie op 2 december aan Tilburg University. Persoonlijkheidsproblematiek begint in de vroege adolescentie en kan leiden tot ernstige en langdurige problemen in vrijwel alle facetten van het volwassen leven. De tijd dringt voor tijdige (h)erkenning en behandeling van deze problematiek om erger in de toekomst te voorkomen.

Aan de hand van het voorbeeld van de meest voorkomende persoonlijkheidsstoornis - de borderline persoonlijkheidsstoornis - loopt Joost Hutsebaut in zijn inaugurele rede door het ontstaan, de diagnostisering en de behandelmethoden van persoonlijkheidsstoornissen. Hij laat zien dat het belang van vroegtijdige interventie evident is. De focus van zijn leeropdracht ligt dan ook op het verbeteren van de vroege detectie en indicatiestelling van persoonlijkheidsstoornissen en op het verbeteren van breed inzetbare interventies voor kwetsbare jongeren en hun gezinnen. Deze bijzondere leerstoel wordt mogelijk gemaakt door de Viersprong, in nauwe samenwerking met gemeenten in Jeugdhulpregio West-Brabant West.

Joost Hutsebaut oratie

Joost Hutsebaut: “Jongeren en volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek lopen tegen tal van ernstige problemen aan. Van zelfbeschadiging en suïcidegedachten tot slechter functioneren en eerder slachtofferschap van (seksueel) geweld. Ook leefstijl-gebonden ziekten door middelengebruik en slechte slaap- en eetgewoonten komen veel voor. Wanneer een borderline persoonlijkheidsstoornis in de adolescentie aanwezig is, maar onvoldoende wordt behandeld, is de schade later moeilijk terug te draaien. We moeten er dus op tijd bij zijn.”

In samenwerking met onderzoekers vanuit verschillende universiteiten richt Hutsebaut zich op onder meer op het ontwikkelen van modellen om kinderen en jongeren met een hoog-risico profiel te identificeren. Daarnaast beoogt hij de (kosten)effectiviteit van vroege interventies in kaart te brengen en onderzoekt hij de mogelijkheden om de reguliere zorg voor jongeren met persoonlijkheidsproblematiek en hun gezinnen te verbeteren. In samenwerking met behandelpraktijken, waaronder vestigende instantie de Viersprong, wordt tevens een pilot ontwikkeld voor samenwerking binnen een netwerk van scholen, gemeentes en GGZ-instellingen voor vroege detectie en interventie. Met een behandelkader, training, website, filmpjes, consultatie en themabijeenkomsten om de behandeling voor kwetsbare jongeren en gezinnen te verbeteren.

Over Joost Hutsebaut

Joost Hutsebaut is hoogleraar ‘Preventie en vroege interventie van persoonlijkheidspathologie’ bij het departement Medische en Klinische Psychologie aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Hutsebauts aanstelling is voor één dag in de week. Daarnaast blijft hij werkzaam bij De Viersprong als behandelaar en onderzoeker, waar hij vooral jongeren met een (beginnende) borderline-persoonlijkheidsstoornis behandelt. Hij blijft tevens voor één dag per week verbonden aan het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen.

Over de Viersprong

De Viersprong is een TOPGGz organisatie gevestigd in Halsteren (hoofdlocatie), Bergen op Zoom, Breda, Den Bosch, Goes, Rotterdam en Amsterdam. Zij zijn  gespecialiseerd  in het behandelen van jongeren en volwassenen met gedrags- en persoonlijkheidsproblemen, zodat zij thuis, op het werk, op school en in de samenleving hun leven (weer) kunnen oppakken.

Noot voor de pers

Joost Hutsebaut spreekt op vrijdag 2 december om 16.15 zijn inaugurele rede uit getiteld The diagnosis that should speak its name: over het belang van preventie en vroege interventie van persoonlijkheidspathologie in de aula van Tilburg University. De oratie is tevens te volgen via livestream

Neem voor meer informatie of een PDF versie van de rede contact op met Femke Trommels, persvoorlichting Tilburg University via 013-466 26 85 of f.j.trommels@tilburguniversity.edu.