News and events Tilburg University

Oratie Marcel Bastiaansen: Betekenisvolle vrijetijdsbesteding als katalysator voor welzijn

Published: 02 juni 2022 Laatst bijgewerkt: 03 juni 2022

Vrijetijdsbesteding en toerisme hebben invloed op individueel welzijn en kwaliteit van leven. Er is een enorme en dynamische industrie rond toerisme en vrije tijd, en ontwikkelingen in vrijetijdsbesteding leggen maatschappelijke transities bloot. Naast leuk en ontspannen, is het dus ook een belangrijk onderwerp voor fundamenteel en toegepast onderzoek, betoogt prof. dr. Marcel Bastiaansen in zijn inaugurele rede Meaningful leisure and tourism experiences as catalysts of well-being. Hij spreekt zijn oratie uit op vrijdag 10 juni bij Tilburg University.

Wat is zinvolle vrijetijdsbesteding precies? Wat is de waarde van toerisme? En hoe dragen deze begrippen bij aan meer welzijn? Op die vragen gaat hoogleraar Marcel Bastiaansen (departement Cognitieve Neuropsychologie en Breda University of Applied Sciences) in tijdens zijn oratie. Ook biedt hij een inkijkje in hoe fysiologische meetmethoden zoals huidgeleiding en EEG kunnen worden ingezet om de emotionele impact van de beleving van vrijetijd en toerisme te meten op verschillende momenten in de tijd.

Marcel Bastiaansen: “Vrijetijdsbesteding is een belangrijk onderdeel van het leven van mensen en heeft invloed op het individueel welzijn, maar ook op bijvoorbeeld sociale cohesie tussen groepen in de samenleving. Het zo objectief mogelijk meten van de beleving en de impact die de beleving heeft op het individu is van wetenschappelijk belang en biedt daarnaast ook handvaten voor beleid en werkveld. Vrijetijdsbeleving kan bijvoorbeeld worden ingezet als een beleidsinstrument om sociale inclusie te bevorderen.  Daarnaast kan de toerisme- en vrijetijdssector veel baat hebben bij een empirisch onderbouwde benadering van hoe je beleving  kunt vormgeven en deze evidence-based kunt optimaliseren om het beoogde effect en de werkelijke beleving beter op elkaar af te stemmen.”

Het onderzoek van Marcel Bastiaansen bevindt zich op het snijvlak van verschillende disciplines van psychologisch onderzoek, zoals positieve psychologie, cognitieve psychologie en cognitieve en affectieve neurowetenschappen. Zijn leerstoel Leisure and Tourism Studies aan Tilburg University wordt gedeeld met Breda University of Applied Sciences.

Over Marcel Bastiaansen

Prof. Dr. Marcel Bastiaansen behaalde zijn MSc in Theoretische en Experimentele Psychologie (1996) en PhD in Cognitieve Neurowetenschappen (2000, cum laude) aan Tilburg University. Daarna verhuisde hij naar Nijmegen, waar hij onderzoeksfuncties bekleedde bij het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek en bij het Donders Instituut voor Cognitieve Neurowetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2013 trad Marcel in dienst bij Breda University of Applied Sciences (BUas). Hier leidt hij het Experience Lab, waar zowel fundamenteel als toegepast onderzoek wordt gedaan naar de rol van emoties in de beleving van vrijetijds- en toeristische activiteiten en hoe beleving verband houdt met welzijn en kwaliteit van leven.

Marcel Bastiaansen

Sinds 2016 is Marcel lid van de afdeling Cognitieve Neuropsychologie aan Tilburg University. In 2018 trad hij toe tot het Management Team van de Academie voor Leisure and Events van de BUas, en werd hij verantwoordelijk voor het wetenschappelijk onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van de Academie.

Noot voor de pers

De oratie van Marcel Bastiaansen vindt plaats in de aula van Tilburg University op vrijdag 10 juni, aanvang 16.15 uur. De oratie is te volgen via livestream.

Een digitaal exemplaar van de rede, getiteld Meaningful leisure and tourism experiences as catalysts of well-being is aan te vragen via persvoorlichters@tilburguniversity.edu of telefonisch 013 – 466 4000.