News and events Tilburg University

Oratie Robert Verheij: Betere zorg vraagt om beter gebruik van data

Published: 10 september 2021 Laatst bijgewerkt: 10 september 2021

De zorgpraktijk genereert enorme hoeveelheden data, maar daar wordt nog onvoldoende gebruik van gemaakt om de zorg te verbeteren. In zijn oratie op vrijdag 17 september 2021 aan Tilburg University gaat bijzonder hoogleraar Robert Verheij in op de vraag wat ervoor nodig is om dat te veranderen. Daarbij kijkt hij naar de bruikbaarheid van de verzamelde gegevens en naar de randvoorwaarden om deze ‘big data’ in te zetten voor een lerend zorgsysteem.

Robert Verheij kijkt in zijn onderzoek met name naar het gebruik, de kwaliteit en de bruikbaarheid van zogenaamde real world data: declaraties en elektronische patiëntendossiers. Steeds vaker worden dit soort gegevens, die het zorgsysteem zelf voortbrengt, gebruikt om de zorg te verbeteren. Maar in hoeverre zijn die daarvoor geschikt? Hoe regel je de zeggenschap van burgers over hun gegevens? Wat moeten onderzoekers weten over de herkomst van gegevens om ze verantwoord te kunnen gebruiken? En wat is de rol van de burger hierbij? In zijn inaugurele rede gaat Verheij op deze vragen in. Met het beantwoorden ervan hoopt hij bij te dragen aan de totstandkoming van een lerend zorgsysteem.

Robert Verheij: “Het is belangrijk na te gaan in hoeverre de verzamelde gegevens geschikt zijn voor al die verschillende doelen waarvoor we ze willen gebruiken. Het is daarnaast belangrijk dat we ook daadwerkelijk leren van data. Dat is niet alleen een technisch vraagstuk. Machine learning en artificial intelligence krijgen vaak de meeste aandacht als het gaat om ‘big data’, terwijl de uitdaging óók zit in het creëren van de juiste omstandigheden voor kwaliteit en toegankelijkheid van data. En natuurlijk voor het leren zelf.”

Prof. dr. Robert Verheij is eind 2019 benoemd als bijzonder hoogleraar Transparantie van zorg vanuit patiëntperspectief. Deze leerstoel wordt mogelijk gemaakt door Zorginstituut Nederland en is gevestigd binnen de Academische Werkplaats Kwaliteit van Huisartsen- en Ziekenhuiszorg van Tranzo, Tilburg University. De leerstoel sluit aan bij de missie van het Zorginstituut Nederland: het borgen en verbeteren van kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg.

Over Robert Verheij
Verheij doet sinds de jaren 1990 onderzoek naar het functioneren van de gezondheidszorg. Verheij is naast bijzonder hoogleraar aan Tilburg University parttime werkzaam bij het Zorginstituut Nederland en als programmaleider bij het Nivel. Verheij onderzoekt de vraag hoe we zo goed mogelijk kunnen leren van de enorme hoeveelheid gegevens die ons zorgstelsel zelf voortbrengt. Veel van zijn onderzoek is gebaseerd op zorgdata die zorgpraktijken dag in dag uit vastleggen. De laatste jaren is hij zich gaan interesseren voor de data zelf en welke rol die kunnen spelen in het verbeteren van de zorg.

Robert Verheij

Over het Zorginstituut
Zorginstituut Nederland waakt er namens de overheid over of onze zorg goed en betaalbaar is én blijft. Voor de wetenschappelijke onderbouwing van keuzes doet het Zorginstituut zelf onderzoek. Tegelijktertijd stimuleert het Zorginsituut het lerend vermogen van het zorgstelsel zelf. Meer informatie: https://www.zorginstituutnederland.nl

Noot voor de pers

Prof. dr. Robert Verheij spreekt zijn oratie uit op vrijdag 17 september om 16.15 uur aan Tilburg University. Titel rede: Het datalandschap als voedselbos voor een lerend zorgsysteem. De rede is online te volgen via deze link. Neem voor vragen contact op met Femke Trommels, persvoorlichting Tilburg University via 013-466 26 85 of persvoorlichters@tilburguniversity.edu