News and events Tilburg University

Optimale ouderenzorg in verpleeghuizen tijdens en na corona

Gepubliceerd: 10 mei 2020 Laatst bijgewerkt: 02 juni 2020

De ouderenzorg is hard getroffen door COVID-19. Zorgorganisaties hebben nu, middenin de coronacrisis, baat bij een zo goed mogelijke voorbereiding op wat komen gaat. Denk aan het op orde hebben van protocollen, duidelijke taakverdeling en afstemming binnen de organisatie. En zorgorganisaties kunnen profiteren van een goede samenwerking met andere zorgorganisaties, huisartsen, naasten en lokale autoriteiten.

Dit zijn onder meer lessen die uit andere crises of rampen wereldwijd geleerd kunnen worden om nu en later de zorg voor Nederlandse ouderen in het verpleeghuis te optimaliseren. Tranzo-onderzoekers dr. Leonieke van Boekel, MSc Annerieke Stoop en prof. Katrien Luijkx van de Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo (Tilburg University) analyseerden in een rapid review vijf verschillende databases en 23 artikelen en kwamen daarbij tot deze en andere adviezen. De studie is onlangs gepubliceerd in het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie. De tips zijn overzichtelijk samengevat in twee factsheets, één voor zorgmedewerkers en mantelzorgers en één voor het management van ouderenzorgorganisaties.

Tip1 mantelzorgers corona
Tip2 corona ouderenzorg

 

Gedragsverandering

De Tranzo-onderzoekers bevelen verder aan dat zorgorganisaties moeten letten op de belastbaarheid en inzetbaarheid van het personeel en hen waar nodig moeten ondersteunen of ontlasten. Zorgmedewerkers kunnen nu inzetten op het zo snel mogelijk vinden van een nieuwe dagelijkse routine in de zorg voor ouderen. De auteurs geven praktische tips over hoe zorgmedewerkers kunnen communiceren met mensen met dementie, bij wie het gedrag kan veranderen tijdens een crisis. Ze geven tevens handvatten voor zorgmedewerkers en hoe om te gaan met gedragsverandering. Straks, als de coronamaatregelen worden versoepeld of beëindigd, is de nazorg voor personeel, bewoners en mantelzorgers essentieel om tijdig psychosociale problemen te signaleren.

 

Vaak ontbreekt in onderzoek het perspectief van de oudere, de mantelzorger en de zorgmedewerker

 

Behoud kwaliteit van leven

Ook bij andere rampen speelt de afweging tussen enerzijds acute veiligheid en bescherming, bijvoorbeeld door het afsluiten van verpleeghuizen en isoleren van bewoners, en anderzijds de psychosociale gevolgen voor personeel en ouderen. Ondanks de COVID-19 uitbraak wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden om goede zorg te bieden aan ouderen die in een verpleeghuis wonen en kwaliteit van leven te behouden.

Vaak ontbreekt in onderzoek het perspectief van de oudere, de mantelzorger en de zorgmedewerker. Het is daarom aan te bevelen dat vervolgonderzoek zich richt op de ervaringen van ouderen, mantelzorgers en zorgmedewerkers over de huidige zorg om het handelen vooraf, tijdens en na afloop van de coronacrisis in kaart te brengen, en daarmee mensgerichte zorg te verbeteren, ook in tijden van een crisis.

 

[ Terug naar Tilburg University Magazine ]