News and events Tilburg University

Presentatie nieuwe universiteitsstrategie ‘Weaving Minds and Characters: strategy towards 2027’

Gepubliceerd: 11 januari 2022 Laatst bijgewerkt: 31 januari 2022

Tijdens de (digitale) nieuwjaarsbijeenkomst is het nieuwe Strategisch Plan ‘Weaving Minds and Characters: strategy towards 2027’ gepresenteerd. Rector magnificus Wim van de Donk, vice-rector magnificus Jantine Schuit en de decanen lichtten het visiedocument toe, waaraan het afgelopen jaar intensief is gewerkt. Vice-collegevoorzitter Paulina Snijders was vanwege quarantaineverplichtingen niet aanwezig.

Het strategisch plan vormt de opmaat naar 2027, het jaar waarin de universiteit haar 100-jarig bestaan viert. De universiteit is sinds 1927 uitgegroeid tot een bloeiende, sterke, middelgrote universiteit. Tilburg University wil groeien in betekenis. De snel toenemende invloed van digitalisering en digitale technologie is van invloed is op de maatschappij die we willen begrijpen. Dit biedt nieuwe kansen én uitdagingen die de kern van onze universitaire opdracht raken.

De strategie is opgesteld rondom 4 waarden. Deze waarden geven richting aan ons gedrag en onze keuzes: We zijn Curious, Caring, Connected en Courageous. Karaktervorming en identiteit zijn traditioneel verbonden aan Tilburg University. Iedereen moet zich in vrijheid en onderlinge verbondenheid kunnen ontplooien. Tilburg University wil een aantrekkelijke werkgever zijn, een kennisgemeenschap die zorgt voor medewerkers en studenten, waar je een leven lang welkom bent om te leren en kennis te delen. Een universiteit die ook zélf een vitale, inclusieve en duurzame samenleving is.

De strategie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met velen binnen onze academische gemeenschap en daarbuiten: met de faculteiten, in zogenaamde 10x10 sessies met studenten, medewerkers en alumni, aan thematische beraadstafels en in gesprek met externe stakeholders.

Download 'Weaving Minds and Characters: strategy towards 2027'

Bekijk de video Strategy 'Weaving Minds & Characters: strategy towards 2027'

Achtergronden

Lees het interview met Wim van de Donk en Jantine Schuit in het Brabants Dagblad.

Bekijk de video van de Nieuwjaarsbijeenkomst en presentatie Strategisch Plan 2027