woman with camera

Prof. dr. Paul van Geest lid European Academy of Sciences and Arts

Published: 01 juni 2021 Laatst bijgewerkt: 01 juni 2021

1 stemmen.


Prof. dr. Paul Van Geest is benoemd tot lid van de European Academy of Sciences and Arts (EASA). De academie streeft naar het stimuleren van interdisciplinaire samenwerking tussen gerenommeerde wetenschappers uit alle disciplines, vooraanstaande kunstenaars en bestuurders. Het doel is belangrijke maatschappelijke uitdagingen te analyseren en bij te dragen aan de oplossing van complexe vraagstukken voor het welzijn van de toekomst van Europeanen.

De EASA brengt meer dan 2000 eminente wetenschappers en praktijkmensen uit heel Europa bijeen, onder wie 34 Nobelprijswinnaars. Het gaat daarbij om geesteswetenschappen, geneeskunde, kunst, natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, recht & economie, technische & milieuwetenschappen, wereldgodsdiensten, ondernemings- en openbaar bestuur.

De academie reikt jaarlijks een Tolerantieprijs uit aan personen of instellingen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor het bouwen van bruggen en het bevorderen van tolerantie tussen gemeenschappen.