News and events Tilburg University

Lancering Programma Erkennen & Waarderen Tilburg University

Gepubliceerd: 31 augustus 2020 Laatst bijgewerkt: 03 september 2020

Onze wetenschappers blinken uit op veel verschillende gebieden: onderzoek, onderwijs, maatschappelijke impact, leiderschap en team spirit. Tilburg University draagt actief bij aan de landelijke beweging om te komen tot een systeem- en cultuurverandering die leidt tot een meer gelijkwaardige waardering van deze diversiteit aan talenten. Om de dialoog te stimuleren heeft de Commissie Erkennen & Waarderen een Tilburgse visie en ambitie opgesteld.

Met het landelijke position paper Ruimte voor ieders talent als inspiratiebron heeft de Commissie Erkennen & Waarderen van Tilburg University, in opdracht van het College van Bestuur, een Tilburgse visie en ambitie geformuleerd. Dit aspiratiedocument is op 31 augustus gepresenteerd en vormt het uitgangspunt voor een dialoog over de brede erkenning en waardering van de verschillende talenten van onze wetenschappelijke staf, op het gebied van onderzoek, onderwijs, maatschappelijke impact, leiderschap en team spirit. De Commissie nodigt alle wetenschappers uit om een actieve bijdrage te leveren aan deze dialoog.

Ze verdienen erkenning en waardering

De afgelopen periode heeft veel gevraagd van onze wetenschappers. Zij hebben zich ingespannen om in zeer korte tijd de overstap te maken naar online onderwijs, hebben hun onderzoeksplannen aangepast en hebben gewerkt aan het uitleggen van de impact van Corona-crisis aan een breed publiek. Ze hebben taken overgenomen van collega's en hebben nauw samengewerkt als team. Deze inspanningen, die van groot belang zijn voor onze organisatie, voor onze studenten en voor de samenleving, verdienen erkenning en waardering. Daarom kiest Tilburg University ervoor om juist nu haar aspiratiedocument te presenteren.

Meer informatie over het programma Erkennen & Waarderen van Tilburg University  (alleen beschikbaar voor medewerkers).

Meer informatie over het landelijke programma Erkennen & Waarderen.