woman with camera

Drie Tilburgse onderzoekers ontvangen promotiebeurs voor leraren

Published: 01 februari 2024 Laatst bijgewerkt: 01 februari 2024

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt jaarlijks 9 miljoen euro beschikbaar voor de promotietrajecten. Met de beurs krijgen leraren de kans zich verder te ontwikkelen en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken. Vierentwintig docenten hebben de beurs ontvangen, in totaal is ruim 4,9 miljoen euro toegewezen.

Hoe 'mansplainen' ons kan helpen miscommunicatie beter te begrijpen en de factoren die de perceptie van bias beinvloeden

Astrid Fokkema gaat onderzoek doen naar mansplainen als een vorm van miscommunicatie en de perceptie van bias: “In de laatste jaren is de uitleg haar onschuld verloren. Mansplainen, whitesplaining en momsplaining worden gebruikt om verschillende soorten uitleg te bestempelen als beledigend en zijn steeds meer onderdeel geworden van ons vocabulaire. Wat vertellen deze woorden ons over wat we verwachten in een gesprek? Wanneer wordt uitleggen 'mansplainen'? En welke factoren bepalen of iemand een uitleg als beledigend ervaart?”  

Historische teksten in de bovenbouw van het primair onderwijs. De stimulering van bewuste geletterdheid, historische kennis en burgerschapsvorming door literatuurhistorisch redeneren in het primair onderwijs. 

Pim van der Helm gaat onderzoek doen naar literatuurhistorisch redeneren: “Literatuurhistorisch redeneren gebaseerd op historisch tekstmateriaal kan kinderen in de bovenbouw van het primair onderwijs op verschillende manieren helpen. Deze didactiek adresseert problemen omtrent leesbeleving en -resultaten, te kort schietend historisch besef en een gebrek aan kennis van burgerschapsvaardigheden. Literatuurhistorisch redeneren draagt bij aan bewuste geletterdheid en historisch besef en heeft een positief effect op burgerschapsvorming. Nagestreefd resultaat is een op relevante literatuur gebaseerde, alsmede op empirisch beproefde ontwerpprincipes gebaseerde lessenserie.” 

Weg met het hokjesdenken: zakelijk en literair lezen gecombineerd. Het effect van een geïntegreerde aanpak voor het leesonderwijs op leesvaardigheid 

Nadie Janssen gaat op basis van Educational Design Research een didactiek ontwikkelen die het schoolvak en het leesonderwijs vakinhoudelijk en vakdidactisch versterkt en integreert. “Een kritische en bewuste leeshouding is essentieel in onze samenleving. Een substantieel deel van de Nederlandse jongeren ontbeert echter een dergelijke leeshouding: jongeren lezen wel, maar te weinig ‘diep’. Het leesonderwijs schiet tekort en doet onvoldoende recht aan het diffuse onderscheid tussen feit en fictie. Dit project beoogt een didactiek te ontwikkelen die leerlingen opleidt tot betere lezers. Daartoe worden zakelijk en literair lezen geïntegreerd en gekoppeld aan vakinhoudelijke inzichten die de verschillende domeinen van het schoolvak ontstijgen.”