News and events Tilburg University

Vier leraren krijgen promotiebeurzen van NWO en Tilburgse begeleiding

Gepubliceerd: 06 september 2021 Laatst bijgewerkt: 06 september 2021

Vanaf september starten vier leraren met hun promotieonderzoek aan Tilburg University met een beurs van NWO. De Promotiebeurs voor leraren van NWO biedt docenten ondersteuning bij het schrijven van een proefschrift. Met deze beurs kunnen zij onderzoekservaring opdoen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken.

De onderwerpen van de gehonoreerde projecten lopen uiteen van de rol van techbedrijven in de samenleving, speltherapie bij verstandelijk beperkte jongeren, betrokkenheid bij ondermijnende criminaliteit van jongeren en de ontwikkeling van nieuwe technieken voor de verbetering van de communicatie in de dagelijkse sociale interactie van doven. De promovendi worden begeleid door promotoren vanuit de verschillende faculteiten.

Gehonoreerde projecten

  • Tech bedrijven als nieuwe [online] overheden en anti-overheden - Inge Beekmans - Fontys Hogeschool

Techbedrijven proberen steeds meer taken van overheden over te nemen. Facebook wil bijvoorbeeld helpen bij het organiseren van verkiezingen, en Google wil de privacy van ‘burgers’ beschermen. Dit onderzoek onderwerpt dergelijke plannen aan een kritische analyse, en onderzoekt de technieken die techbedrijven gebruiken om ‘het volk’ voor zich te winnen.

Promotor: dr. Ico Maly - Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

  • Werkzame mechanismen van speltherapie bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking - Dineke Bent-Lenselink - Christelijke Hogeschool Ede

Een veel voorkomende hulpvraag bij jongeren met een verstandelijk beperking is het reguleren van agressie problematiek. Om de jongeren te helpen met deze ontregelende problematiek wordt er speltherapie als behandeling ingezet. Dit onderzoek wil de black box van speltherapie verder openen door de werkzame mechanismen van speltherapie te onderzoeken.

Promotor: prof.dr. Tine Van Regenmortel - Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Co-promotor: dr. Martine Noordegraaf – Christelijke Hogeschool Ede

  • Onderwijs en maatschappelijke weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit: betrokkenheid leerlingen bij criminele netwerken voorkomen en signaleren - Jennifer van den Broek - X11 media en vormgeving

In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe middelbare scholen signalen dat leerlingen betrokken zijn bij ondermijnende criminaliteit kunnen herkennen, welke stappen zij kunnen zetten en welke barrières zich daarbij voordoen. Daarmee wordt bijgedragen aan bewustwording bij schoolpersoneel, een veilig schoolklimaat en preventie van instroom in ondermijnende criminaliteit.

Promotor: Prof. dr. Toine Spapens - Tilburg Law School

Co-promotor: dr. Jolanda Mathijssen - Tilburg School of Social and Behavioral Sciences; Tranzo

Co-promotor: dr. Marije van Amelsvoort - Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

  • Gesitueerde methoden voor het ontwerp van sensory augmentation-toepassingen voor doven Michel Witter - Avans Hogeschool

In dagelijkse sociale interactie van doven blijkt technologie die communicatieproblemen ondersteunt bijna altijd onvoldoende effectief. Dit onderzoek streeft naar betere ondersteunende technologie voor doven waarbij ontwerpers de daadwerkelijke gebruiker en het alledaagse gebruik ervan beter in acht nemen. Het resultaat is een set ontwerpgereedschappen voor ontwerpers van zulke ondersteunende technologie.

Promotor: Prof.dr. Emiel Krahmer - Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Co-promotor: dr. Alwin de Rooij - Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Co-promotor: dr. Michel van Dartel – Avans Hogeschool

Meer informatie

Zie voor meer informatie de website van NWO.