woman with camera

Oratie Tom Smeets: de relatie tussen stress en psychische gezondheid

Published: 31 oktober 2022 Laatst bijgewerkt: 31 oktober 2022

Vechten, vluchten of bevriezen? Evolutionair gezien zijn de chemische en fysiologische processen die gepaard gaan met stress voordelig geweest voor het overleven van onze soort. En ook vandaag heeft stress nog voordelen. Overmatige stress leidt echter ook tot problemen. Van stemmings- en angststoornissen tot ongezonde gewoonten en verslaving. In zijn oratie op 4 november gaat hoogleraar klinische psychologie Tom Smeets in op de rol van stress bij het ontstaan en de instandhouding van psychische klachten en de mogelijkheden die digitale psychische gezondheidszorg en zelfzorgtechnologie bieden om klachten voor te zijn of terugval te voorkomen.

Tom Smeets en collega’s brengen onder meer met behulp van experimenteel labonderzoek en data verkregen via de ervaringssteekproef methode de dynamiek van stress binnen personen in kaart. Met deze veelheid aan data hoopt bij individuele patiënten te kunnen bepalen hoe deze stressdynamiek zich verhoudt tot het ontstaan, de instandhouding, of de terugkeer van psychische klachten of afwijkend gedrag. Met behulp van bijvoorbeeld smartphones, activity trackers en andere wearables helpen deze inzichten patiënten en behandelaars bewust te zijn van vroege waarschuwingssignalen, zodat tijdig kan worden ingegrepen en een terugval kan worden voorkomen.

Specifiek zal het onderzoek van Tom Smeets zich richten op het aanbieden van interventies om hulp aan te bieden op precies het juiste moment en in de juiste context. Zo wordt bijvoorbeeld een online interventie ontwikkeld waarmee mensen leren op een meer positieve manier met stress om te gaan. Tom Smeets richt zich de komende jaren op diverse interdisciplinaire onderzoeksprojecten rondom stressdynamiek en psychische zorg in de eigen leefomgeving via eHealth interventies. Door voorspellers van psychische klachten in kaart te brengen kunnen bestaande klachten verminderen en kan positieve gedragsverandering worden bewerkstelligd.

Tom Smeets (1978, Heusden-Zolder, België) studeerde psychologie en behaalde in 2003 cum laude zijn masterdiploma aan de Universiteit van Maastricht. Nadien promoveerde hij in januari 2007 aan diezelfde universiteit op het proefschrift getiteld Stressing Memories: Acute Stress, Cortisol, and Pseudomemories. Tom Smeets was universitair hoofddocent en vice-decaan onderwijs aan de faculteit psychologie en neurowetenschappen van Universiteit Maastricht. Hij ontving diverse beurzen voor onderzoek naar (de gevolgen van) stress, waaronder een NWO-Rubicon, VENI en VIDI beurs. Zijn bestuurlijke taken omvatten onder meer het directeurschap van het onderzoeksinstituut Centre of Research on Psychological disorders and Somatic diseases (CoRPS) aan Tilburg University, bestuurslid van de onderzoeksschool Experimental PsychoPathology (EPP), en bestuurslid van het postacademische opleidingsinstituut RINO-Zuid.

Tom Smeets

Sinds 1 januari 2019 is Tom Smeets hoogleraar klinische psychologie en voorzitter van het departement Medische en Klinische Psychologie bij de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB).

Foto: Maurice van den Bosch

Noot voor de pers

Al in januari 2019 werd Tom Smeets benoemd tot hoogleraar klinische psychologie aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Door omstandigheden, waaronder de coronapandemie, spreekt hij zijn inaugurele rede, getiteld ‘Stress en psychopathologie: Een dynamische relatie’ uit op vrijdag 4 november 2022 om 16.15 uur in de aula van Tilburg University. De oratie is tevens te volgen via livestream. Neem voor meer informatie of een digitaal exemplaar van de rede contact op met persvoorlichters@tilburguniversity.edu of 013-466 4000.