News and events Tilburg University

Samen maken we een vuist tegen geweld tegen vrouwen

Published: 25 november 2022 Laatst bijgewerkt: 25 november 2022

Wist je dat wereldwijd 1 op de 3 vrouwen geweld meemaakt in haar leven? Een onacceptabel hoog aantal, vinden wij. Om hier aandacht voor te vragen, is Tilburg University daarom medestander in de wereldwijde Orange the World campagne. Samen met honderden andere organisaties in Nederland lichten wij vanaf 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, Internationale Mensenrechtendag, een deel van onze gebouwen oranje uit.

Cobbenhagen
Library

Ook in Nederland is geweld tegen vrouwen een actueel onderwerp. Maar liefst 45% van de Nederlandse vrouwen krijgt te maken met fysiek, seksueel of psychisch geweld. Meer dan driekwart maakt seksuele intimidatie mee in haar leven. Tilburg University vindt het belangrijk om een veilige leer- en werkplek te zijn. Daarom maken we niet alleen dit statement, maar zijn we ook hard bezig om de sociale veiligheid op onze eigen campus te optimaliseren. 

Nieuwe visie sociale veiligheid 

In onze nieuwe visie op sociale veiligheid maken we duidelijk dat we ongewenst en grensoverschrijdend gedrag niet tolereren. Niet tegen vrouwen, niet tegen iemand. Wat je afkomst, opleiding, geslacht, leeftijd of functie ook is: Tilburg University vindt het belangrijk dat je erkend en gewaardeerd wordt. Dat je jezelf kunt zijn en je vrij voelt om je te ontwikkelen op jouw manier. Voor ons zijn dit de randvoorwaarden om goede kwaliteit van onderwijs en onderzoek te kunnen garanderen.  

Maatregelen voor een veilige leer-en werkomgeving 

Om ongewenst en grensoverschrijdend gedrag uit te bannen, nemen we de komende jaren een aantal maatregelen. Zo updaten we onze gedragsregels, bouwen we aan een goed vindbaar netwerk van professionals voor hulp en ondersteuning en investeren we in samenwerking en verantwoord leiderschap. Ook gaan we aan de slag om onze studenten en medewerkers beter met elkaar te laten praten over gewenst en ongewenst gedrag. Ontstaat er toch een gevoel van onveiligheid? Dan ondernemen we actie, zodat we vroegtijdig kunnen bijsturen.  

Heb jij een onveilig gevoel? 

We doen er alles aan om te zorgen dat jij je veilig voelt op onze campus. Toch kan het gebeuren dat je te maken krijgt met ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie. Bekijk op onze pagina over sociale veiligheid waar je terecht kunt en wat je kunt doen.