News and events Tilburg University

Reactie College van Bestuur op Open Letter for an Anti-Racist University

Gepubliceerd: 18 juni 2020 Laatst bijgewerkt: 29 juni 2020

“Het College van Bestuur heeft kennisgenomen van de brief van een groep studenten naar aanleiding van de wereldwijde antiracisme demonstraties. Wij begrijpen de terechte zorgen die leven en waarderen de betrokkenheid van onze studenten zeer.

Tilburg University heeft als motto Understanding Society. Dat betekent niet alleen dat wij als staf, studenten, medewerkers en bestuurders van de universiteit de samenleving willen begrijpen, maar ook dat we er actief een positieve bijdrage aan willen leveren. Dat is eens te meer belangrijk na de protesten volgend op de gewelddadige dood van George Floyd en de wereldwijde pandemie.

Onze universiteit verwerpt iedere vorm van racisme en discriminatie en staat voor diversiteit en inclusie. In onze Code of Conduct is het duidelijk verwoord dat we samen werken op basis van respect voor iedereen. Ons beleid is sinds jaren op dit uitgangspunt gebaseerd. Zeker, we zijn er nog niet. Daarom scherpen we onze maatregelen voortdurend aan.

Voorbeelden van ons beleid zijn: een aanbod van trainingen over cross cultural competences & intercultural communication aan de staf Personeelszaken en aan wetenschappelijke teams; ons diversiteitsbeleid dat nadrukkelijk gericht is op het aantrekken van meer vrouwen in wetenschappelijke functies; het bespreekbaar kunnen maken van discriminatie in commissies van elke divisie; de beschikbaarheid van bystander trainingen tegen ongewenst gedrag; een grote diversiteit aan studie- en studentenverenigingen; en ons lidmaatschap van organisaties zoals Workplace Pride voor verbetering van rechten van LHBTI’s.

Deze lijst is niet uitputtend, maar dient ter illustratie, meer voorbeelden zijn op onze site te vinden. Medewerkers en studenten die op welke manier dan ook hinder ondervinden van discriminatie, kunnen daarvoor terecht bij een klachtencommissie.

Het College van Bestuur zet zich in voor een diverse en inclusieve universitaire gemeenschap en ziet dat onze docenten en studenten dat in hun onderwijs en onderzoek ook nadrukkelijk doen. Wij juichen dat zeer toe. Zie bijvoorbeeld het essay van prof. Kutlay Yagmur en het lange interview met prof. Jan Blommaert op de homepage.

Wij begrijpen dat collega’s en studenten van onze universiteit zich onmachtig, verdrietig, boos en ongezien kunnen voelen. Samen werken we aan een veiliger klimaat zonder racisme.”

Collegevoorzitter Koen Becking, namens het College van Bestuur