News and events Tilburg University

Lex Meijdam zeer blij met sectorplan Maatschappij- en Gedragswetenschappen 2020-2025

Gepubliceerd: 11 februari 2021 Laatst bijgewerkt: 11 februari 2021

Het Disciplineorgaan Sociale Wetenschappen (DSW) presenteerde donderdag 11 februari het sectorplan 'Van inzicht naar impact'. In het plan van de gezamenlijke sociale faculteiten wordt gepleit voor het werken aan oplossingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken en versterking van de impact van wetenschap. Lex Meijdam, interim-decaan TSB, is zeer content met het plan.

Werken aan veerkrachtige samenlevingen, transparante wetenschap en aansluiting op de arbeidsmarkt – dat zijn de grote  issues waar de Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Nederlandse universiteiten op inzetten. 

Het plan werd overhandigd aan Marcelis Boereboom, directeur-generaal Hoger Onderwijs van het Ministerie OCW, en VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg. Het plan dient als achtergronddocument voor haar Wetenschapsvisie en extra investeringen in onderzoek vanuit de Rijksbegroting. 

Interdisciplinare thema's

Prof. dr. Lex Meijdam (interim-decaan TSB) zegt in een reactie zeer content te zijn met dit sectorplan. Meijdam: “Zoals de titel ‘Van Inzicht naar Impact’ al aangeeft sluit het goed aan bij de strategie van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences en de interdisciplinaire thema’s waarvoor gekozen is. Die interdisciplinaire thema's zijn: veerkracht bij jeugd, psychische aandoeningen, de menselijke factor in nieuwe technologieën, maatschappelijke transitie en gedragsverandering, maatschappelijke ongelijkheid en diversiteit. Deze passen uitstekend in ons profiel.”

DSW bestaat uit alle decanen van alle faculteiten Sociale en Maatschappij- en Gedragswetenschappen aan de Nederlandse universiteiten. De faculteiten gaan intensief samenwerken in de komende jaren op vijf grote maatschappelijke uitdagingen. Prof. dr. Jantine Schuit, voormalig decaan TSB, was in 2020 voorzitter van DSW en mede-opsteller van het sectorplan.

Meer details

Het volledige sectorplan 'Van inzicht naar impact'

Science Guide