woman with camera

Sensitieve virtuele assistent voor specifieke zorgvragen

Published: 24 oktober 2022 Laatst bijgewerkt: 28 oktober 2022

Voor één op de drie burgers blijkt het een lastige opgave te zijn om passende zorg en ondersteuning te vinden. Met name voor mensen met een lichtverstandelijke beperking, mensen die laaggeletterd zijn of die GGZ-problematiek ervaren. Onderzoekers van Communication & Cognition van Tilburg University en van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking van Radboudumc zijn het project ‘sensitieve virtuele assistent’ gestart.

Samen met burgerwetenschappers en drie praktijkpartners onderzoeken zij of en hoe een virtuele assistent, mensen kan helpen in de toegang tot zorg. Innovatief aan het project is dat de virtuele assistent ‘sensitief’ is, waarmee deze met kunstmatige intelligentie verschillende type gebruikers herkent en zich daarop aanpast. De zogeheten burgerwetenschappers, ervaringsdeskundigen op het gebied van autisme en lichtverstandelijke beperking, zijn nauw betrokken bij het project. Zij helpen onderzoeksmethoden geschikt te maken voor de doelgroep, de juiste vragen te stellen en bevindingen te interpreteren.

Hanneke van Heijster – Postdoc onderzoeker bij Tilburg University & Radboudumc: “De rol van burgerwetenschappers is in dit project onmisbaar. Zij hebben door een achtergrond van bijvoorbeeld autisme veel ervaring met verschillende vormen van zorg en het sociale domein. Als je daar zelf niet in zit, is dat zorgsysteem lastig te overzien en ga je misschien voorbij aan waar mensen met complexe zorgvragen tegenaan lopen. Daarnaast geven burgerwetenschappers bijvoorbeeld feedback op de interviewprotocollen, zodat we de vragen op een voor iedereen begrijpelijke manier stellen.” 

Minder drempels en lagere kosten

Enerzijds is het doel van de sensitieve virtuele assistent burgers in een kwetsbare positie te ondersteunen. Door de assistent zouden ze gemakkelijker de weg kunnen vinden in zorg en welzijn. Daarnaast ervaren ze mogelijk minder schaamte  bij het vragen van hulp, omdat de assistent niet oordeelt. Anderzijds is het doel van het project ook om gemeentes te ontlasten, als zorgvragers  de sensitieve virtuele assistent sneller en gerichter kan verwijzen naar passende ondersteuning. 

Interdisciplinair project

Christine Liebrecht, Assistent Professor: 'In dit interdisciplinaire project komt de expertise samen die Tilburg en Radboudumc in huis hebben. In Tilburg zijn we gespecialiseerd in het ontwerp en de inzet van chatbots/virtuele assistenten, en hebben we veel kennis in huis over communicatietoepassingen in de gezondheidszorg. Radboudumc is ervaren met citizen science, ook specifiek gericht op de bijzondere doelgroep in dit project. Dit project werkt als een katalysator waarvan wetenschap en praktijk profiteren.'

De praktijkpartners zijn stichting MEE, expert op het gebied van ondersteuning van mensen met een beperking, Mobile Water, gespecialiseerd in de toepassing van kunstmatige intelligentie in digitale conversaties en specifiek voor laaggeletterden en Reframing Studio die design thinking inzet om tot een voor de doelgroep relevant product te komen.

Het samenwerkingsproject is medegefinancierd met PPS-toeslag die door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health, beschikbaar is gesteld ter stimulering van publiek-private samenwerkingen.