Serious Gamen & Digital Twins - Game

Serious Games en Digital Twins

Published: 21 april 2022 Laatst bijgewerkt: 21 april 2022

Door een serious game te spelen, leren beleidsmakers hoe zij de Noordzee de komende decennia ruimtelijk kunnen inrichten; om een evenwicht te vinden tussen menselijke activiteiten zoals visserij, zeevaart en windparken, en ecologie. Beleidsmakers en belanghebbenden uit verschillende landen rond de Noordzee nemen samen ruimtelijke beslissingen in een digitale game-omgeving – de Maritime Spatial Planning (MSP) Challenge (www.mspchallenge.info). Simulaties en visualisaties laten zien wat de ruimtelijke gevolgen zijn. Dat is een van voorbeelden van serious gaming die Igor Mayer gebruikt om organisaties te leren goede, lange-termijn beleidsbeslissingen te nemen. Mayer is bijzonder hoogleraar Playful Organizations & Learning Systems bij Tilburg School of Social and Behavioral Sciences en gespecialiseerd in serious gaming.

Wat houdt je onderzoek precies in?

‘Mijn onderzoek richt zich op het ontwerpen, toepassen en onderzoeken van game-technologie, game-design en spelconcepten om organisaties en complexe systemen te laten leren. Het departement Organization Studies (OS) heeft een traditie op het gebied van spelsimulaties en serious gaming. Spel is een belangrijke methode voor organisatieonderzoek en organisatieverandering. Maar Interactieve Technologieën ontwikkelen zich razendsnel, denk aan 3D-visualisatie, game-AI, Virtual en Augmented Reality. Serious games worden meer data-gedreven, intelligenter en immersiever. Ze ontwikkelen zich tot Digital Twins – digitale of virtuele kopieën van een sociaal-technisch systeem. Wij onderzoeken onder andere het gebruik en de effecten van games en Digital Twins op de beleids- en besluitvorming.

Igor Mayer

De kracht van spel, van serious games, zit hem in het vermogen sociaal leren tot stand te brengen

Igor Mayer - bijzonder hoogleraar Playful Organizations & Learning Systems

Wat hebben organisaties daar concreet aan?

Zoals alle modellen, zijn Serious Games en Digital Twins een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Maar nu we over veel meer data en rekenkracht (AI) beschikken, kunnen we simulaties heel krachtig en visualisaties zeer realistisch, maken. De EU financiert bijvoorbeeld de ontwikkeling van een Digital Twin voor de Europese Zeeën – een Green Deal project onder de naam ILIAD. Daar zijn we als partner bij betrokken vanwege onze kennis en ervaring op het gebied van games. Er is zelfs een Digital Twin van de Aarde in ontwikkeling, voor onderzoek en beleid op het gebied van klimaatverandering. Regionaal staan stedelijke Digital Twins hoog op de agenda, ook in Brabant. Toch geeft een Digital Twin geen garantie voor betere besluitvorming. Een Digital Twin wordt soms gepresenteerd als een controlekamer, maar dat is het naar mijn mening niet. Zeker niet waar het gaat om ecosystemen, zoals de zee. Het gevaar bestaat dat wat niet, of moeilijk, in Data of AI is te vangen, niet wordt meegenomen in de Digital Twin, en ook niet in de beleidsvorming. Digital Twins kunnen daarom beter worden gebruikt om beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden te leren over het systeem waar ze zelf deel van uit maken. Dat kan door ze met de data en simulaties te laten ‘spelen’. De kracht van spel, van serious games, zit hem in het vermogen sociaal leren tot stand te brengen.

Serious Gamen & Digital Twins
Serious Gamen & Digital Twins

Biedt techniek antwoord op de vragen van de toekomst?

‘Heel veel aandacht gaat uit naar de engineering kant van digitale technologie. Het is overal, Data en AI dat de klok slaat. Maar het gaat het er niet alleen om hoe we die intelligente systemen maken, maar vooral hoe we ze verantwoord en betekenisvol gebruiken. Hoe we slimme systemen zoals Digital Twins inbedden in bestaande organisaties en er instituties omheen bouwen. Waar gebruiken we ze voor? Wie zit er aan de knoppen? Dat zijn belangrijke vragen voor de mens en maatschappijwetenschappen, waar Tilburg University zich in onderscheidt. Vraagstukken waar Tilburgse economen, juristen, filosofen, psychologen, bestuurskundigen en organisatiewetenschappers zich samen over kunnen buigen. Ik denk dat Interactieve Technologie en vooral ook ‘spel’ een belangrijke manier is om te leren, ook om verantwoordelijk met Data en AI om te gaan.’

Biografie Igor Mayer

Igor Mayer (1965, Detmold, Duitsland) is per 1 januari 2021 benoemd tot bijzonder hoogleraar Playful Organizations & Learning Systems bij het departement Organization Studies (OS) van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. De vestigende instantie is Breda University of Applied Sciences (BUas) waar Igor Mayer momenteel lector is op het vakgebied Serious Games, Innovation & Society. Sinds 2017 is hij gasthoogleraar bij de vakgroep Public Administration, Dalian University of Technology, China.

Mayer studeerde Bestuurs- en Beleidswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen (1984-1991). Na zijn militaire dienst werkte hij (gecombineerd met functies bij TNO en IVA Beleidsonderzoek en Advies) aan zijn promotieonderzoek bij het departement OS (1992-1998) van de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant. Tussen 1998 en 2015 was hij senior hoofddocent bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft, waar hij de onderzoeksgroep Policy Gaming oprichtte en leidde. Mayer was eerder gasthoogleraar aan de School of Management and Economics van Beijing Institute of Technology (China, 2015-2016).

Mayer heeft veel serious gaming-projecten geïnitieerd en gedragen voor opdrachtgevers zoals het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en Rijkwaterstaat. Mayer heeft meer dan 150 publicaties op zijn naam staan, en is promotor geweest van zes afgeronde PhD’s.