News and events Tilburg University

Sloop van het Prismagebouw

Gepubliceerd: 11 januari 2021 Laatst bijgewerkt: 12 januari 2021

Begin 2021 wordt een start gemaakt met de sloop van het Prismagebouw. Dit gebouw is gebouwd in de jaren ’80 met kantoorruimte als hoofdfunctie. Een nevenfunctie van dit gebouw was onderwijs. Inmiddels is het gebouw voor beide doeleinden niet meer geschikt conform huidige maatstaven. Daarom wordt dit gebouw gesloopt om plaats te maken voor een nieuw gebouw met daarin onder andere een food court. De werkzaamheden duren tot en met het najaar van 2021.

We voeren de werkzaamheden uit in twee fasen en kiezen voor circulaire sloop. In de eerste fase demonteren we in hoofdzaak. We verwijderen onderdelen en bouwmaterialen met zo min mogelijk beschadigingen voor hergebruik. In deze fase halen we ook het asbest uit het gebouw. Er is dan geen overlast te verwachten en het onderwijs in aangrenzende gebouwen kan gewoon doorgaan. In de tweede fase verwijderen we de zware draagconstructie, vloeren en dak. Dat moet met zwaar materieel. We doen dit in de zomervakantie (juli en augustus) om onderwijs en onderzoek zo min mogelijk te verstoren. Het Warandegebouw moet dan helemaal dicht en ook in enkele andere gebouwen is overlast te verwachten. Voor tentamens in deze periode worden alternatieven gezocht.

Het Warandegebouw blijft gewoon staan. We plaatsen hier wel een tijdelijke nieuwe gevel op de plek waar het Prisma gebouw aan het Warande gebouw vast zit.

Lees hier de laatste ontwikkelingen over de sloop.

Veelgestelde vragen

Welke overlast kan ik verwachten van de sloop?
Wat doen we nog meer om overlast te beperken?
Gaan colleges en tentamens tijdens de sloop gewoon door?
Kan ik gewoon gebruik maken van de Library?