TSHD Societal Challenge 2022

Societal Challenge: kennis en vaardigheden samenbrengen in een maatschappelijk vraagstuk

Published: 10 mei 2022 Laatst bijgewerkt: 19 mei 2022

In maart 2022 heeft de eerste editie van de Societal Challenge bij de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences plaatsgevonden. Tijdens deze challenge werken studenten één dag in multidisciplinaire teams aan maatschappelijke uitdagingen die door deelnemende maatschappelijke organisaties zijn geformuleerd binnen het overkoepelende thema "Digital Humanities". Wij spraken met Anne van der Velden (TSHD), studieloopbaanadviseur en organisator Societal Challenge, en Aukje Leufkens en Nikos Basbas, medewerkers bij EDUiLAB, over de inzet van deze innovatieve onderwijsmethode.

Tijdens de Societal Challenge werken studententeams aan hun challenge onder begeleiding van professionals uit de beroepspraktijk én de academische wereld. Dit gebeurt allemaal volgens de principes van challenge-based learning. Aan het einde van de dag pitchen de studententeams hun resultaten aan een jurypanel en hebben zij de kans om een Edubadge te ontvangen.

De TSHD Societal Challenge geeft studenten de kans relevante praktijkervaring op te doen en zich bewust te worden van de (maatschappelijke) waarde van de kennis en vaardigheden van hun academische opleiding. Zo verbeteren de arbeidsmarkttransitie en -positie van onze studenten en leiden we ze op tot kritische professionals met maatschappelijke impact. 

– Anne van der Velden

Challenge-based learning

Nikos vertelt vanuit zijn expertise als instructional designer bij EDUiLAB over het challenge-based onderwijs: “In de basis is het een min of meer levensecht probleem of uitdaging, die studenten moeten oplossen.

Het is een interessante vorm voor onderwijs, omdat het de echte wereld nabootst. Zelden zijn problemen die we in ons (werk)leven tegenkomen netjes georganiseerd binnen één discipline en challenge-based learning maakt het mogelijk om studenten te confronteren met interdisciplinaire problemen zoals we dat ook buiten het onderwijs doen.

Het bevordert lateraal denken, samenwerking en soft skills. Bovendien kan het een positief effect hebben op de motivatie van studenten om te leren, omdat de uitdaging hen duidelijk maakt waarom ze iets leren.”

Anne geeft aan dat zij met de TSHD Societal Challenge tot doel hebben om studenten de mogelijkheid te bieden om relevante praktijkervaring op te doen in de beroepspraktijk en zich bewust te worden van de (maatschappelijke) waarde van de kennis en vaardigheden die zij in hun academische opleiding hebben geleerd. Het gaat verder dan kennisoverdracht, maar is gericht op transfer van leren; d.w.z. het gebruiken en toepassen van hun eerder verworven kennis en vaardigheden op problemen uit de beroepspraktijk en de maatschappij. Zij gaan hiermee aan de slag in multidisciplinaire teams om ideeën uit te wisselen, samen te werken en complexe problemen te benaderen vanuit meerder invalshoeken.

"Ik ben een filosofiestudent, maar we hebben hier ook communicatiestudenten, dus het is leuk om ieders expertise te zien en die te gebruiken om dit probleem aan te pakken."

- Diane Lammers (Student)

Het onderwijs innoveren

“Wij vinden het belangrijk om ons onderwijs te innoveren. De challenge based learning methode is veelal te vinden in technische universiteiten, maar wij zien kansen om dit ook in te zetten voor onze faculteit Humanities and Digital Sciences”, vertelt Anne.

Aukje geeft aan dat ze vanuit EDUiLAB onderwijsinnovatie stimuleren. “Door het onderwijs te blijven vernieuwen kunnen we blijven aansluiten bij TEP, ons Tilburgs Onderwijsprofiel, voorzien we in de behoeften van studenten en zorgen we met nieuwe technologie voor een beter leerrendement.

Het stimuleren van onderwijsinnovatie doen we onder andere door expertise en geld beschikbaar te stellen voor innovatieprojecten. Hiermee proberen we docenten aan te moedigen om iets nieuws binnen hun onderwijs uit te proberen.

De TSHD Societal Challenge is een van de innovatieprojecten, die met ondersteuning vanuit EDUiLAB het project heeft kunnen volbrengen. “We hebben met deze pilot een interessante interventie kunnen vormgeven, die studenten een aantal belangrijke vaardigheden biedt”, aldus Anne. “Met name in de beginfase bij het ontwerpen van de interventie (leerdoelen, deliverables, dagprogramma, etc.) was de input van EDUiLAB erg waardevol. Daarnaast wist EDUiLAB mij ook te verbinden aan andere collega’s met vergelijkbare projecten binnen Tilburg University om mee te sparren en van te leren.”

Edubadge als digitaal bewijs van vaardigheden

Studenten die de Societal Challenge succesvol afronden ontvangen een Edubadge. EDUiLAB ondersteunt een aantal pilots binnen Tilburg University in het gebruik van Edubadges. “Edubadges is een digitale vorm van erkenning voor studenten. Met een Edubadge kan een student laten zien welke vaardigheden de student heeft ontwikkeld tijdens de Societal Challenge. In de metadata van de Edubadge staat beschreven wat de inhoud van de Societal Challenge is en wat de student heeft moeten doen om de Edubadge te verdienen. Met een Edubadge kan een potentiële werkgever zien welke vaardigheden een student heeft ontwikkeld”, vertelt Aukje.

Positief vervolg

Er wordt positief teruggekeken op deze eerste editie: “Deze manier van onderwijs heeft meerwaarde op zoveel verschillende vlakken dat het mes aan vele kanten snijdt, om het zo maar te noemen. Dat maakt het niet alleen een effectieve leermethode, maar ook een erg efficiënte”, aldus Anne. “We willen studenten opleiden tot kritische professionals met sociale impact. Daarnaast biedt het ons kansen om samenwerking met maatschappelijke partners te intensiveren. Wat ook weer interessant is voor onze studenten, zodat ze de kans krijgen hun kennis en vaardigheden toe te passen op cases uit de professionele praktijk. Al met al kijken we terug op een succesvolle Societal Challenge, waar we zeker vervolg aan gaan geven.” Anne voegt nog toe:

“Uit onze evaluaties blijkt dat studenten deze vorm van onderwijs enorm waarderen.”

Societal Challenge 2022