News and events Tilburg University

Start onderzoeksproject naar herdefiniëring HR-functie met het oog op robotisering en digitalisering in het werk

Published: 02 april 2020 Laatst bijgewerkt: 03 december 2021

Onderzoekers van Tilburg University starten in april 2020 met het door Instituut Gak gefinancierd onderzoeksproject ‘Van human resource management naar workforce management’. Dit project heeft als doel te achterhalen of en zo ja hoe het HRM-vakgebied zich dient te herdefiniëren nu de samenwerking tussen mens en robot steeds groter wordt.

De centrale onderzoeksvraag is: Hoe kan de HR-functie en het HRM onderwijs strategisch waarde toevoegen aan de samenwerking tussen mens, robot en digitalisering in het werk?

Het onderzoek bestaat uit twee delen:

  1. Door middel van kwalitatief casusonderzoek wordt bij bedrijven in de zakelijke dienstverlening, logistiek en gezondheidszorg onderzocht welke activiteiten, kennis en vaardigheden worden gevraagd van de HR-functie met het oog op het voorbereiden van medewerkers op (toekomstige) werkzaamheden als gevolg van robotisering en digitalisering.
  2. De curricula van universitaire en hbo-opleidingen HRM/ Personeel & Arbeid worden onderzocht op de mate van aansluiting bij de eisen die aan HR-professionals worden gesteld met betrekking tot robotisering en digitalisering.

De inzichten uit de deelprojecten worden voorgelegd aan een expertpanel, om te komen tot een gezamenlijke toekomstschets voor het HRM-onderwijs die aansluit bij robotiserings- en digitaliseringsvraagstukken van arbeid.

Het project heeft een looptijd van twee jaar. Projectleider is dr. Charissa Freese (Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB), Department Human Resource Studies).  Overige betrokken onderzoekers zijn: dr. Irmgard Borghouts (Tilburg Law School (TLS), Department Labour Law and Social Policy),  Sjanne Marie van den Groenendaal Msc (TSB) en Jeske van Beurden Msc (TSB).