News and events Tilburg University

Statistische analyse tekstdata waardevolle aanvulling op enquêtes

Published: 08 december 2021 Laatst bijgewerkt: 08 december 2021

Uit enquêtes blijkt dat mensen over het algemeen minder negatieve gevoelens ervaren naarmate er minder maatregelen zijn. Maar nieuwe modellen om geschreven teksten statistisch te analyseren hebben nu uitgewezen dat ongeveer de helft van de mensen nog steeds gevoelens als angst en moedeloosheid bleven ervaren. “Enquêtes kunnen een vertekend beeld geven,”, stelt onderzoeker Bennett Kleinberg van Tilburg University. “Nadere analyse van tekstdata kan helpen om mogelijke risicogroepen eerder op te sporen en gerichter hulp te bieden bij mentale problemen.”

Bennett Kleinberg (Methodology & Statistics bij Tilburg University) houdt zich bezig met Natural Language Processing en ontwikkelt modellen om ongestructureerde tekstdata statistisch te kunnen analyseren. Samen met collega-onderzoekers Isabelle van der Vegt en Maximilian Mozes (University College London) vroeg Kleinberg 2.500 respondenten tussen de 18 en 83 jaar uit het Verenigd Koninkrijk naar hun gevoelens ten aanzien van de pandemie in april 2020 en nogmaals in april 2021, toen er een goedlopende vaccinatiecampagne was en de maatregelen werden afgeschaald.

In een enquête gaven mensen aan in hoeverre ze emoties zoals angst, blijdschap, boosheid of verdriet ervoeren. Daarnaast schreven ze een korte tekst om hun gevoelens te beschrijven. Over het algemeen ging het gemiddeld beter met de respondenten. Positieve emoties namen toe en negatieve emoties namen af. Ook werd meer geschreven over terug naar normaal en hoop op verbetering, terwijl teksten over hamstergedrag en zorgen over familie en vrienden afnamen. Meest opvallend was dat door meer genuanceerde analyse van de emotiedata twee subgroepen naar voren kwamen, door de onderzoekers de well-coping en de resignators genoemd. De eerste groep voelde zich substantieel beter in april 2021 dan een jaar eerder. De tweede groep zag het niet zo rooskleurig en was minder hoopvol. Ze ervoeren weliswaar minder zorgen, maar voelden wel meer woede, verdriet en afkeer.

Bennett Kleinberg:

“Sinds de komst van social media zoals Twitter is tekstdata alom aanwezig. En hoewel er zeker beperkingen zijn voor de relatie tussen tekstdata en menselijk gedrag en emoties, hebben we inmiddels goed werkende modellen ontwikkeld waarmee je onder grote groepen mensen deze data statistisch kunt bestuderen. Zo kun je veranderingen in de maatschappij blootleggen en de heterogeniteit binnen een groep zichtbaar maken, waar vragenlijsten een meer algemeen beeld geven. Tekstdata helpen ontrafelen hoe mensen de coronapandemie waarnemen en met zo’n extreme situatie leren omgaan.”

Bennett Kleinberg
Noot voor de pers

Neem voor meer informatie contact op met Femke Trommels, persvoorlichting Tilburg University via f.j.trommels@tilburguniversity.edu of 013 - 466 26 85.

De onderzoeksrapporten zijn openbaar beschikbaar:

Measuring Emotions in the COVID-19 Real World Worry Dataset (2020)

A repeated-measures study on emotional responses after a year in the pandemic (2021)