woman with camera

Tilburg University benoemt Louis Mulotte tot hoogleraar Strategie & Organisatie

Published: 10 maart 2023 Laatst bijgewerkt: 13 maart 2023

Louis Mulotte van de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) is met ingang van 1 januari 2023 door het College van Bestuur van Tilburg University benoemd tot hoogleraar Strategie & Organisatie.

Het onderzoek van Mulotte ligt op het snijvlak van Corporate Strategy, Innovation en Organizational Learning. Hij gebruikt de nieuwste econometrische technieken om beter inzicht te krijgen in hoe bedrijven hun langetermijnprestaties (waaronder innovatie-output) kunnen maximaliseren door de optimale sequentie van bedrijfsmatige beslissingen (interne groei, bedrijfsovernames, strategische allianties, desinvesteringen, enz.) te volgen. Zijn onderzoeksprogramma onderscheidt zich in het gekozen historisch perspectief: hoe worden de actuele beslissingen van een bedrijf beïnvloed door eerdere beslissingen?

Louis Mulotte

Daarnaast heeft Mulotte onderwijs verzorgd op het gebied van strategie en management in de bacheloropleiding International Business Administration, de masteropleiding Strategic Management en de onderzoeksmaster Business. Hij is ook opleidingsdirecteur van de masteropleiding International Management.

Louis Mulotte (1975) voltooide een masteropleiding in European Management aan ESCP Business School en een onderzoeksmaster in Strategy & Economics aan Université Paris-Dauphine, en hij promoveerde op Strategic Management aan HEC Paris. Hij trad in dienst bij Tilburg University in 2007 en werd in 2013 universitair hoofddocent. Zijn onderzoek mag zich verheugen in wereldwijde belangstelling en is aan bod gekomen tijdens een groot aantal seminars, wetenschappelijke congressen, en workshops voor professionals. Zijn onderzoek wordt gepubliceerd in tarlijke wetenschappelijke tijdschriften, waaronder Strategic Management Journal en Organization Science. Tevens is hij lid van de redactieraad van Strategic Management Journal, Academy of Management Journal, en Academy of Management Discoveries, mondiaal toonaangevende tijdschriften op het gebied van strategie.

De voorzitters van het TiSEM-departement Management, Carol Ou en Aswin van Oijen, zijn zeer verheugd over de benoeming van Louis Mulotte. “Hij begon als universitair hoofddocent bij het departement. We zijn blij dat hij de stap heeft gezet om door te groeien tot hoogleraar en feliciteren hem met deze interne bevordering. We hebben er alle vertrouwen in dat Louis een vooraanstaande rol zal blijven spelen in onderzoek en onderwijs.”

De inaugurale rede van professor Mulotte staat gepland op 27 oktober 2023.