News and events Tilburg University

Tilburg University blij met investeringen kabinet in herstel van universiteiten

Published: 22 juni 2022 Laatst bijgewerkt: 22 juni 2022

Minister Dijkgraaf heeft vrijdag bekend gemaakt hoe de investeringen in hoger onderwijs en onderzoek uit het coalitieakkoord vorm krijgen. Het kabinet stelt €300 miljoen per jaar beschikbaar voor persoonlijke budgetten voor universitair onderzoekers, de zogeheten starters- en stimuleringsbeurzen. Verder investeert het kabinet €200 miljoen per jaar in alle universitaire disciplines die daarvoor sectorplannen indienen. Daarbovenop investeert Minister Dijkgraaf nog ruim €200 miljoen per jaar in onder andere grootschalige onderzoeksinfrastructuur, studentenwelzijn en matching voor Europese onderzoeksfondsen.

Eerder werd al duidelijk dat het kabinet ook ruim €6 miljard in onderzoek, innovatie en onderwijs investeert vanuit het Nationaal Groeifonds. Met deze investeringen kunnen de universiteiten hun basis grotendeels weer op orde brengen. Paulina Snijders namens het college van bestuur van Tilburg University: “Wij zijn blij dat we met deze investeringen wat kunnen doen aan de te hoge werkdruk van onze medewerkers. De middelen zorgen voor uitbreiding van capaciteit, meer ruimte voor het aannemen en behouden van wetenschappelijk talent, dus meer vaste contracten, verbeterde samenhang tussen onderwijs en onderzoek en gezamenlijke scherpe keuzes over taakverdeling/profilering en samenwerking tussen universiteiten. De komende periode gaan we de vertaling naar Tilburg University verder uitwerken.”

Lees hier het persbericht