News and events Tilburg University

Tilburg University en NRC starten crowdsourcing project: creëer een vierkante meter wildernis in je tuin

Published: 08 februari 2022 Laatst bijgewerkt: 01 maart 2022

NRC Handelsblad en Tilburg University nodigen vanaf vandaag tuinbezitters in het hele land uit om een klein stuk van hun tuin te laten verwilderen. Dit stukje tuin – een vierkante meter is al genoeg – wordt vier seizoenen lang met rust gelaten. Dat betekent geen onkruid wieden, gevallen bladeren en takken laten liggen, niet beregenen, enz. Deelnemers gaan ontdekken wat er dan in dit stukje tuin gebeurt en ook wat dit met hen zelf doet. Onderzoekers van Tilburg University analyseren de gegevens die deelnemers delen, de krant doet daar verslag van.

Aanleiding voor het project ‘De Wilde Tuin’ is de maatschappij-brede trend om niet tégen maar mét de natuur te werken. Boeren doen het meer, bijvoorbeeld door natuurlijke bescherming van gewassen. Bos- en natuurbeheerders doen het ook, bijvoorbeeld door dode bomen te laten liggen. Tuinbezitters kunnen op hun beurt de natuur meer haar gang laten gaan. Dit scheelt niet alleen tijd besteed aan harken, snoeien, wieden, enz., maar heeft ook belangrijke voordelen voor alles wat groeit, bloeit, zoemt, vliegt of scharrelt in de tuin. Want een minder strak aangeharkte tuin biedt onder andere meer voedsel, water, nest- en schuilgelegenheden voor insecten en ander leven.

Deelnemers gaan het wilde stukje tuin op verschillende manieren beleven. Dit doen zij met hun eigen zintuigen en met behulp van enkele eenvoudige hulpmiddelen. Elk seizoen heeft een thema. De ervaringen worden in de krant gedeeld, onder andere in de vorm van persoonlijke verhalen, foto’s en ‘harde’ gegevens over plant- en bodemleven.

De vraag die in het onderzoek centraal staat is in welke mate een ‘netjes aangeharkte tuin’ puur een persoonlijke voorkeur is of ook is ingegeven door anderen. Tuinbezitters denken wellicht dat een ‘nette tuin’ hoort. Wie niet aan de norm voldoet krijgt afkeuring van buren. Maar willen de meeste mensen wel een aangeharkte tuin? En kan een wild stukje tuin niet juist een verrijking zijn? Kan de norm veranderen van ‘netjes aangeharkt’ tot ‘natuurvriendelijk’? Enkele korte enquêtes onder deelnemers moeten hiervan een beeld geven.

Dit crowdsourcing project heeft ook tot doel om deelnemers op een interactieve manier kennis te laten maken met wetenschappelijk onderzoek, doordat ze zelf betrokken worden bij het onderzoek en zelf gegevens verzamelen.

Het project heeft financiële ondersteuning ontvangen vanuit het project ‘Gewaardeerd!’ van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Ook meedoen? Meld je uiterlijk 6 maart aan. Kijk op de website van NRC

Noot voor de pers

Meer weten? Ga naar www.nrc.nl/dewildetuin of neem contact op met onderzoeker Ben Vollaard, universitair hoofddocent aan Tilburg University. Tel. 013-466 8981 of b.a.vollaard@tilburguniversity.edu.