Digital Sciences for Society - foto Maurice van den Bosch

Tilburg University investeert in digital sciences for society: de eerste €240.000 toegekend aan 14 Groeiprojecten

Published: 09 juni 2023 Laatst bijgewerkt: 12 juni 2023

Tilburg University heeft aan 14 onderzoeksprojecten een subsidie toegekend vanwege hun potentie om de samenleving vooruit te helpen door toepassing van, reflectie op, of verdere ontwikkeling van de digital sciences. De subsidies zijn gefinancierd vanuit het Digital Sciences for Society programma dat hiermee onderzoek met impact stimuleert. Tegelijkertijd beoogt de universiteit met het programma haar unieke expertise op het snijvlak van digitale, sociale en geesteswetenschappen verder te versterken.

De projecten die een subsidie ontvingen zijn stuk voor stuk multidisciplinair en kennen betrokkenheid vanuit verschillende faculteiten en van ten minste één externe partner. Voor de verdeling van de beschikbare subsidie over de projecten is gekozen voor loting.

Academisch leider van het programma, Boudewijn Haverkort: “Ik ben erg enthousiast over de voorstellen, het aantal natuurlijk, maar bovenal de samenwerking tussen onderzoekers van diverse faculteiten die ontstaat en de energie die in de voorbereiding van de voorstellen is gestoken. Er wordt een enorme diversiteit aan maatschappelijk relevante onderwerpen opgepakt met een veelheid aan externe partners. Voor de toekenning van bijdragen kozen we voor een loting, omdat die niet subjectief is en geen waardeoordeel geeft, waardoor de onderlinge concurrentie niet op een negatieve manier wordt versterkt. Ook vermindert het de review last. De 27 projecten die meedongen in de loting zijn door de vice-decanen onderzoek getoetst op onder andere voldoende kwaliteit en een aantal formele vereisten.”

Digital Sciences for Society - loting - Boudewijn Haverkort
Digital Sciences for Society - loting

Binnen het Digital Sciences for Society programma worden de nu gesubsidieerde projecten Groeiprojecten genoemd. Het zijn relatief kleinschalige projecten (projectbudget 15.000 tot 40.000 euro) die onderzoekers de kans bieden partnerschappen te ontwikkelen en manieren te verkennen om met digital sciences bij te dragen aan onderzoek met maatschappelijke relevantie. Begin juli worden ook bijdragen toegekend aan zogenaamde Icoonprojecten. Deze projecten hebben een looptijd van 3 tot 5 jaar en worden uitgevoerd door grotere consortia van faculteiten en externe partners. Deze projecten hebben elk maximaal een budget van rond de 1 miljoen euro.  

Het Digital Sciences for Society programma heeft drie aandachtsgebieden: onderzoek met impact, onderwijs, en het organiseren van samenwerking. Via dit programma investeert de universiteit ruim zeven miljoen euro in initiatieven die bijdragen aan het vergroten van kennis over digital sciences onder docenten en studenten, de ontwikkeling van de digital sciences als wetenschapsgebied en het benutten van digital sciences voor innovaties ten bate van de samenleving. Daarbij is nadrukkelijk ook aandacht voor kritische en ethische reflectie op eventuele keerzijden die digitale technologie met zich meebrengt. 

We feliciteren alle onderstaande onderzoeksteams met de toegekende subsidie: 

Project

Onderzoeksteam
Tackling the impersonality of algorithmic management: community-building strategies and social well-being on online labor platforms  

Aanvragers: Tim Christiaens (TSHD), Ivana Vranjes (TSB), Francesca Ciulli (TSB)

Samenwerkingspartners: Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP), European Trade Union Institute (ETUI), Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), Mijke Houwerzijl (TLS)

An Interdisciplinary Analysis of gender-based discrimination in Translation Technology 

Aanvragers: Eva Vanmassenhove (TSHD), Seunghyun Song (TSHD), Hanna Lukkari (TLS) 

Samenwerkingspartners: Google, Transgender Netwerk Nederland (TNN)

Digital Dignity Initiative 

Aanvragers: Anuj Puri (TLS), Frans Cruijssen (TiSEM) 

Samenwerkingspartners: Voedselbanken Nederland

Virtual Virtuosity: Building Character Through Practical Wisdom in a Digital World 

Aanvragers: Krijn Pansters (TST), Arnoud-Jan Bijsterveld (TSB), Tessa Leesen (University College Tilburg) 

Samenwerkingspartners: diverse religieuze gemeenschappen, Tilburg Center of the Learning  Sciences (TiCeLS), FSC, Franciscan Capuchin Collection (Tilburg University Library), st. Verhalis

Mobile Cognitive Assessment for all Ages – Development of the Cognition App CogniA 

Aanvragers: Alexandra Hering (TSB), Nicola Ballhausen (TSB), Elisabeth Huis in ’t Veld (TSHD), Judita Rudokaité (TSHD), Tjaša Petročnik (TLS) 

Samenwerkingspartners: Sanquin 

Filtering Reality 

Aanvragers: Anne-Mette Hermans (TSB), Ini Vanwesenbeeck (TSHD), Marjolein de Boer (TSHD), Emmelyn Croes (TSHD), Jolanda Veldhuis (VU), Sophie Boerman (WUR) 

Samenwerkingspartners: Media Wegwijs 

ChatGPT and Beyond: A new way to technological innovation 

Aanvragers: Yik Kiu Leung (JADS), Christine Yin Man Fong (TSB) 

Samenwerkingspartners: Ksenia Podoynitsyna (TU/e), Datacation 

NAIL: Nail based Artificial Intelligence image Learning for measuring iron status 

Aanvragers: Judita Rudokaité (TSHD), Elisabeth Huis in ’t Veld (TSHD), Nicola Ballhausen (TSB),  Alexandra Hering (TSB), Sharon Ong (TSHD), Tjaša Petročnik (TLS), Mart Janssen (Sanquin) 

Samenwerkingspartners: Sanquin 

Mobiele eye-tracking technologie voor onderzoek naar dagelijkse sociale interacties: Met toepassingen in ouder-kind en arts-patiënt interacties 

Aanvragers: Debby Damen (TSHD), Gijs Holleman (TSB), Rabia Chhangur (TSB), Rein Cozijn (TSHD), Nadine Bol (TSHD), Carla Roos (TSHD) 

Samenwerkingspartners: ETZ Ziekenhuis

Pint = Pitch and Intensity Test 

Aanvragers: M. Paula Roncaglia-Denissen (TSHD), Tineke M. Snijders (TSB) 

Samenwerkingspartners: Vrije Universiteit Brussel (Department of Educational Sciences), Fontys Academy of Music and Performing Arts 

Artificial Intelligence Technology Implementation into the Daily Workflow in Care Organizations: The Role of Human Resource Management 

Aanvragers: Frederike Scholz (TSB), Tina Sahakian (TSB), Ton Wilthagen (TLS), Colette Cuijpers (TLS), Chris van der Lee (TSHD), Steven Jellinghaus (TLS) 

Samenwerkingspartners: Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), Fontys Paramedische Hogeschool

Employees usage of ChatGPT at work: A job crafting perspective   

Aanvragers: Christine Yin Man Fong (TSB), Yik Kiu Leung (JADS), Dorien Kooij (TSB) 

Samenwerkingspartners: Vattenfall 

Investigating mind-wandering 

Aanvragers: Andrew Reid (TSB), Myrthe Faber (TSHD) 

Samenwerkingspartners: MindLabs, Veilig Verkeer Nederland (VVN) 

Smell-e Technology: Validating immersive multisensory VR food environments to study food choice 

Aanvragers: Rachelle de Vries (TSHD), Nynke van der Laan (TSHD), Tessa van Leeuwen (TSHD), Matti Vuorre (TSB) 

Samenwerkingspartners: CyNexo, Wageningen University & Research 

Houd de Digital Sciences for Society website in de gaten voor toelichting van en updates over de projecten. 

Maak je klaar voor de digitale toekomst

Het Digital Sciences for Society programma investeert in impactvol onderzoek, onderwijs en samenwerking gericht op het benutten van de kansen en het omgaan met de uitdagingen die digitalisering biedt voor wetenschap en maatschappij.

Lees meer
Digital Sciences for Society - loting - groepsfoto