News and events Tilburg University

Tilburg University lanceert ‘Innovate your Education’

Published: 10 juli 2020 Laatst bijgewerkt: 16 november 2021

Tilburg University investeert in innovatie van het onderwijs om studenten op te leiden tot professionals en leiders in een samenleving, waarin digitalisering en diversiteit een grote rol spelen. Om onderwijsinnovatie te ondersteunen en onderwijs in beweging te krijgen, is binnen Tilburg University EDUiLAB opgezet, het Educational Innovation Lab. Deze week lanceert EDUiLAB het Innovate your Education programma.

Innovate your Education

Met het Innovate your Education programma stimuleert en ondersteunt EDUiLAB docenten en opleidingsdirecteuren, die willen innoveren binnen hun vak of opleiding. De innovatieve ideeën van de docent staan hierin centraal.

Innoveren betekent echter een investering in tijd en middelen. Daarom maakt Tilburg University het nu mogelijk om een onderwijsinnovatieproject in te dienen en ondersteuning te krijgen door middel van financiering en onderwijskundige expertise en begeleiding.

Projecten onderwijsinnovatie

De onderwijsinnovatieprojecten, waarvoor ondersteuning aangevraagd kan worden, zijn erop gericht om een vak of opleiding te (her)ontwerpen; innovatieve didactische elementen in een vak of opleiding te implementeren; nieuwe tools in te zetten of innovatieve toetsingsmethodes te ontwerpen. De beoordelingscommissie zal de projecten toetsen op onderwijskundige relevantie, duurzaamheid van het project, kennisdeling en innovatie. De eerste goedgekeurde projecten zullen aankomend academisch jaar van start gaan.

Meer over 'Innovate your Education'