Dies Natalis Tilburg University 2021

Tilburg University reikt drie eredoctoraten uit tijdens Dies Natalis

Published: 04 februari 2022 Laatst bijgewerkt: 07 februari 2022

Drie Amerikaanse wetenschappers ontvangen op 16 juni 2022 tijdens de Dies Natalis van Tilburg University een eredoctoraat van de universiteit. Prof. Mary E. Barth (hoogleraar Accounting aan Stanford University) en prof. Christine Moorman (hoogleraar Marketing aan Duke University) ontvangen een eredoctoraat van Tilburg School of Economics and Management. Prof. James Gross (hoogleraar Psychology aan Stanford University) ontvangt een eredoctoraat van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. De eredoctoraten worden aan hen verleend vanwege hun uitzonderlijke academische prestaties.

Emerita-hoogleraar Mary E. Barth speelt een toonaangevende rol  in de academische en professionele gemeenschap als wetenschapper, opleider, redacteur en bestuurder. Haar onderzoek spitst zich toe op vraagstukken over financiële accounting en verslaglegging, in het bijzonder het opstellen en evalueren van boekhoudkundige normen. Boekhoudkundige normen dienen als de taal die bedrijven gebruiken om hun economische activiteiten te meten en om kapitaalverschaffers en andere belanghebbenden te informeren over hun financiële prestaties en risico's. Professor Barth werd in 2018 lid van de American Accounting Association Hall of Fame. Zij staat bekend als een uitstekend docent. Zij won verschillende prijzen voor beste docent aan Stanford University en ontving de American Accounting Association outstanding educator award. Prof. dr. Philip Joos, hoogleraar accounting, heeft haar als erepromotor aangedragen.

Hoogleraar Christine Moorman is een vooraanstaand onderzoeker op het gebied van kennisverwerving en -benutting door consumenten en organisaties. Zij heeft zowel de aard als de effecten hiervan bestudeerd in verschillende contexten zoals innovaties, allianties, netwerken en overheidsbeleid. Als oprichter van The CMO Survey slaat Professor Moorman de brug tussen wetenschap en praktijk. Zij brengt halfjaarlijks de opinies van een groot aantal Chief Marketing Officers in kaart en analyseert verschuivende prioriteiten. Zo probeert zij de waarde van het vakgebied voor bedrijven en de bredere samenleving te vergroten. Zij is Fellow van de American Marketing Association, een van de hoogste onderscheidingen die een marketingwetenschapper kan ontvangen van vakgenoten. Daarnaast won zij meerdere prestigieuze onderwijsprijzen. Prof. dr. Inge Geyskens, hoogleraar Marketing, heeft haar als erepromotor aangedragen.

Hoogleraar James Gross is directeur van het Stanford Psychophysiology Lab. Gross heeft de basis gelegd van de moderne emotieregulatie theorie. Zijn procesmodel van emotieregulatie heeft geleid tot onderzoek in talrijke gebieden, waaronder affectieve wetenschap, klinische wetenschap, politicologie en business.  Gross' onderzoek richt zich specifiek op emoties, emotiecoherentie en emotieregulatie strategieën in gezonde en klinische populaties. Hij heeft talrijke onderzoeksprijzen ontvangen van onder meer de American Psychological Association (APS) en de Society for Psychophysiological Research (SPR) voor zijn baanbrekend werk op het gebied van emotieregulatie. Ook als docent en mentor wordt hij hooggewaardeerd. Hij heeft diverse onderwijsprijzen gewonnen, waaronder de Walter J. Gores Award for Excellence in Teaching. Het eredoctoraat wordt uitgereikt in het kader van vijftig jaar onderzoek en onderwijs in de psychologie aan Tilburg University. Prof. Tom Smeets, hoogleraar Klinische psychologie, heeft hem als erepromotor aangedragen.

Shaping change

De Dies Natalis stond eerder op 18 november 2021 gepland, maar is vanwege de coronamaatregelen uitgesteld naar 16 juni 2022. Architect en voormalig Rijksbouwmeester Floris Alkemade houdt tijdens deze feestelijke gelegenheid de Diesrede. Het thema van deze rede is Shaping change: het nadenken over veranderingen en toekomst van de samenleving.

Noot voor de pers

De Dies Natalis vindt plaats op 16 juni 2022 om 16.00 uur in de Aula van het Cobbenhagengebouw, Warandelaan 2, Tilburg. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot persvoorlichters@tilburguniversity.edu, tel. 013 – 466 4000.