woman with camera

Tilburg University sluit zich aan bij de Netherlands Energy Research Alliance

Published: 02 februari 2023 Laatst bijgewerkt: 26 mei 2023

Tilburg University heeft zich als mens- en maatschappij universiteit aangesloten bij NERA, de Netherlands Energy Research Alliance, om de samenwerking met andere universiteiten, hogescholen en kennisinstellingen op het gebied van energie-onderzoek te versterken.

De leden van NERA ontwikkelen gezamenlijk onderzoeksagenda’s en pleiten voor sterke en effectieve onderzoeks- en R&D programma’s bij onderzoeksfinanciers. Ook delen ze kennis onderling en met de samenleving.

Sociale innovatie

De aansluiting van NERA past in de bredere strategie van Tilburg University om onderzoek naar klimaatveranderings- en energievraagstukken te stimuleren vanuit de sociale en geesteswetenschappen. Onlangs is de universiteitsbrede Academische Werkplaats Klimaat en Energie van start gegaan, waarin de universiteit samen met maatschappelijke en kennispartners zoekt naar sociale innovaties die kunnen bijdragen aan de energietransitie. De aanpak van de klimaatcrisis vereist een transitie van de hele samenleving, en sociale innovaties zijn daarbij net zo essentieel als de technologische innovaties waar vaak als eerste naar wordt gezocht.

Gedragsverandering

Er is een groeiende behoefte aan omdenken om sneller af te kunnen stappen van fossiele brandstoffen, aan innovatieve bedrijfsmodellen en aan financieringsinstrumenten om een duurzame economie tot stand te brengen. De Academische Werkplaats Klimaat en Energie wil ervaringen en nieuwe ideeën uitwisselen, bijvoorbeeld over welke slimme interventies het gedrag van burgers en bedrijven kunnen veranderen.  Mogelijk vragen die ook om nieuwe wet- en regelgeving en inclusief beleid om ervoor te zorgen dat de energietransitie betaalbaar is voor iedereen.