woman with camera

Tilburg University start nieuwe masteropleiding: Cognitive Science and Artificial Intelligence

Published: 07 mei 2020 Laatst bijgewerkt: 11 mei 2020

De Tilburg School of Humanities and Digital Sciences biedt vanaf september 2020 de nieuwe masteropleiding Cognitive Science and Artificial Intelligence aan. Deze masteropleiding volgt op de in september 2019 gestarte bacheloropleiding Cognitive Science and Artificial Intelligence.

Inhoud programma
In deze tweejarige, Engelstalige opleiding ligt de focus op kunstmatige intelligentie, menselijke cognitie en technologische innovatie. Studenten bestuderen de werking van intelligente systemen zoals zelflerende robots en software die de functies van de mens kan ondersteunen. In het multidisciplinaire programma staan verschillende aspecten van intelligentie centraal, zoals redeneren, leren, perceptie, communicatie en samenwerking. De opleiding onderscheidt zich van andere opleidingen binnen de kunstmatige intelligentie door een sterke koppeling met menselijke cognitie. Daarnaast is er aandacht binnen het programma voor de ethische en morele aspecten van kunstmatige intelligentie. 

Een van de uitgangspunten van de opleiding is leren door te doen. Studenten voeren onder meer projecten uit in samenwerking met wetenschappers en externe partijen. Het onderwijs wordt aangeboden binnen een state-of-the-art omgeving. Zo vindt een deel van de colleges plaats in Mindlabs. Deze labs zijn toegerust voor onderzoek op het gebied van: robotics and avatars, serious games, natural language and data technologies, en virtual and mixed reality. 

De tweejarige opleiding bouwt voort op de basiskennis in Artificial Intelligence en Cognitiewetenschap die studenten zich tijdens hun bacheloropleiding eigen moeten hebben gemaakt. In het tweede jaar van de opleiding is er ruimte voor het lopen van een onderzoeksstage in binnen- of buitenland. Studenten sluiten hun opleiding af met een geavanceerd onderzoeksproject dat uitmondt in een afstudeerscriptie.
 
Arbeidsmarkt
De ontwikkelingen in het vakgebied gaan razendsnel en er is grote behoefte aan specialisten die vanuit meerdere perspectieven naar de vraagstukken binnen kunstmatige intelligentie kijken. Kennis en vaardigheden op het gebied van AI zijn van grote waarde voor domeinen als e-services, virtual intelligent assistants in healthcare, training/education, governance, smart design, smart industry, computer aided decision-making en consumer intelligence. De masteropleiding Cognitive Science and Artificial Intelligence sluit daar goed bij aan.

De opleiding maakt onderdeel uit van het KION-netwerk (Kunstmatige Intelligentie-opleidingen in Nederland). 
 
Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met woordvoerder Tineke Bennema, Persvoorlichters@uvt.nl en tel 06 19678521. Zie verder over de masteroropleiding Cognitive Science and Artificial Intelligence, de website. Aanmelden voor instroom in september 2020 is nog mogelijk.