News and events Tilburg University

TSB honoreert drie interdisciplinaire projecten

Gepubliceerd: 20 mei 2020 Laatst bijgewerkt: 30 juni 2020

TSB heeft drie onderzoeksvoorstellen gehonoreerd met een financiële bijdrage van €10.000 uit de zogeheten Herbert Simon Research Institute Cross-cutting Themes Seed Funding t.b.v. departementoverschrijdend onderzoek binnen de thema's: Adaptive societies, organizations and workers, Healthy lifespan en Personalized prevention and care.

 Het gaat om de volgende projecten:

  1. The effect of stigma on working with victims of honor-related violence

Yvette van Osch (Soc Psych), Hans van Dijk (Org Stud), Diana Roeg, Janne van Doorn (Leiden Law School) & Ilja van Beest (Soc Psych)

Gebrek aan kennis over eergerelateerd geweld (EGG) kan ertoe leiden dat professionals zich baseren op stereotiepe ideeën over de slachtoffers van dergelijke misdrijven, wat kan leiden tot stigmatisering en discriminatie. Onderzocht wordt waarom en hoe een EGG-stigma de houding ten opzichte van EGG-slachtoffers beïnvloedt, en de besluitvormingsprocessen van professionals die deze slachtoffers bijstaan.

  1. Trust and productivity in the digital workplace

Anthony Evans (Soc Psych), Christina Meyers (HRS) & Olga Stavrova (Soc Psych)

Omdat veel medewerkers voor het eerst met telewerken te maken krijgen, is het belangrijk om te begrijpen hoe individuele verschillen het succes in de telewereld vormgeven (of belemmeren). In dit project wordt de longitudinale relatie onderzocht tussen het werknemervertrouwen (d.w.z. bij collega's, leidinggevenden en organisaties) en de resultaten van telewerkers (bijv. productiviteit, werkengagement en welzijn).

  1. Lars de Vroege & Willem Kop: The added value of cognitive rehabilitation therapy on cognitive functioning in patients with somatic symptom and related disorders

Lars de Vroege (Tranzo) & Willem Kop (Med Klin Psych)

Cognitieve problemen worden vaak gemeld bij patiënten met somatische symptomen en gerelateerde aandoeningen, maar maken nog geen deel uit van het behandelprotocol. Met behulp van cognitieve revalidatiebehandeling (CRT) leren patiënten een compenserende strategie om cognitieve problemen te overwinnen. Deze studie zal de toegevoegde waarde van CRT evalueren in vergelijking met de standaard cognitieve gedragstherapie.