Koopmans building Tilburg University coronamaatregelen

Spoorboekje Tilburg University

Openstellen campus en opstarten activiteiten

Gepubliceerd: 15 juni 2020 Laatst bijgewerkt: 09 juli 2020

Het kabinet heeft versoepelingen van de coronamaatregelen bekend gemaakt. Op basis van de nieuwe uitgangspunten werkt Tilburg University haar eigen Spoorboekje uit ten aanzien van het openstellen van de campus en het opstarten van activiteiten. Het Spoorboekje is onderverdeeld in de volgende onderwerpen: campus, onderwijs, werken op de campus en evenementen.

De uitwerking van het Spoorboekje is belangrijk, want het borgen van de veiligheid en gezondheid van onze studenten en medewerkers staat voorop. Anderzijds willen we sociale contacten en verbondenheid waaraan we allen zo’n behoefte hebben, stimuleren door gebruik te maken van de ruimte die er is. We willen je zo duidelijk mogelijk informeren over de maatregelen en ontwikkelingen.

Snel naar het onderdeel van het spoorboekje:

De belangrijkste voorschriften blijven:

Campus

 • Buitenwerkplekken op campus zijn uitgebreid voor overleg, waarbij deelnemers op anderhalve meter afstand van elkaar blijven. Per 1 juli zijn voor medewerkers vergaderingen/bijeenkomsten op aanvraag toegestaan tot 12 personen in gebouw Reitse Toren. 
 • Library is weer open voor bezoekers (zoeken/lenen/inleveren). 
 • Een deel van de buitensportvoorzieningen is open. De fitness is weer geopend met een maximaal aantal deelnemers en op inschrijving. Ook is het weer mogelijk om op het Sports Center virtuele lessen te volgen zoals spinning en club power. Inschrijving hiervoor is verplicht.
 • De horeca in Esplanade is voor een deel weer open en richt zich op afhalen van lunch op bestelling en eten op reservering. Het terras is ook geopend. Vanaf 13 juli is Lunchroom Cobbenhagen geopend van 11.00 - 14.00 uur met een beperkt assortiment/take away. Dit alles binnen de richtlijnen zoals die gelden voor de horeca. 
 • Labs worden binnen de richtlijnen weer opengesteld voor beperkt gebruik. 
 • Studentbesturen zijn geïnformeerd over mogelijkheden met betrekking tot gebruik van kantoren in het Esplanade of TIAS building.
 • De wooneenheden voor studenten in het Prisma building blijven geopend. 

Onderwijs | On campus als het kan, online omdat het kan

Tilburg University werkt, binnen de kaders gesteld door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de overheid, aan scenario’s om in het academisch jaar 2020/2021 zoveel mogelijk het universitair onderwijs doorgang te laten vinden op de campus. Fysieke ontmoetingen van de universitaire gemeenschap vinden wij een belangrijk onderdeel van de academische vorming.

Tilburg University hanteert daarvoor de volgende uitgangspunten:

 • We garanderen dat we al ons onderwijs het eerste semester online aanbieden. Fysieke nabijheid tussen de universitaire gemeenschap is naar onze mening echter een belangrijk onderdeel van het wetenschappelijk onderwijs. Daarom streven we ernaar om indien mogelijk sommige kleinschalige lessen (bijvoorbeeld seminars) op de campus te geven.
 • Prioriteit wordt gegeven aan eerstejaars bachelorstudenten die een aantal onderdelen van hun opleiding op de campus kunnen volgen, om de overgang naar het Hoger Onderwijs goed te laten verlopen. Deze onderdelen worden hoogstwaarschijnlijk gecombineerd op 1 dag per week. We moedigen studenten aan om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Mocht je echter niet naar de campus kunnen komen, dan kun je gegarandeerd deze programmaonderdelen online volgen.
 • Hoeveel kleinschalige onderwijsactiviteiten ook beschikbaar zullen zijn voor nieuwe (pre-) masterstudenten en onze huidige bachelor- en (pre-) masterstudenten, hangt sterk af van de regels en voorschriften van de Nederlandse overheid en het RIVM. Deze hebben een direct effect op onze maximale capaciteit van de campus en het openbaar vervoer. Op dit moment worden deze capaciteitsberekeningen gemaakt.
 • Te allen tijde stellen we het belang van een veilige en inclusieve universitaire gemeenschap voorop, online en op de campus.
 • Aan studenten wordt gevraagd thuis te studeren. We bieden beperkte studieruimte aan in CUBE voor speciale doelgroepen studenten.
 • Naar aanleiding van de op 24 juni aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen zijn er per 1 juli 64 extra studieplekken beschikbaar op de campus. Er zijn studieplekken met pc en zonder pc. Let op, het aantal studieplekken is in verhouding nog steeds beperkt, reserveren is daarom noodzakelijk.
 • Er is geen sprake van omschakeling naar grootschalige afname van fysieke tentamens op de campus en de huidige vormen van (alternatieve) online tentamens en bijbehorende tentamenroosters zullen voortgezet worden. 

Uitwisselingen naar het buitenland
Voor het bepalen van de impact van het coronavirus op uitwisselingen naar het buitenland, heeft de VSNU, op basis van de richtlijnen van de regering, een kader opgezet. Tilburg University besluit binnen  dit kader of de exchange volgens plan kan doorgaan. De afwegingen binnen het kader zijn: een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het besluit van de partneruniversiteit om de uitwisseling te annuleren of als een student zich terugtrekt uit het uitwisselingsprogramma.

 • Aangezien studenten niet naar landen mogen reizen met code rood of oranje, zal Tilburg University twee weken voor het begin van het academisch jaar de status van de bestemmingen in EER-landen bij de partnerinstelling controleren en indien nodig alsnog de reis annuleren. Voor bestemmingen buiten de EER heeft deze beoordeling inmiddels plaatsgevonden. Exchanges buiten de EER-landen worden derhalve geannuleerd. 
 • Alle studenten hebben het recht om zich op elk moment uit het uitwisselingsprogramma terug te trekken.
 • Alle studenten die geselecteerd zijn voor een exchange in najaar 2020 krijgen alternatieve scenario's aangeboden. Hiervoor kunnen bepaalde deadlines gelden. Als studenten zich aanmelden voor een van de alternatieven, dient de student zich vanwege procedurele redenen terug te trekken uit het uitwisselingsprogramma. 

Inkomende exchange

 • Voor inkomende exchange heeft de universiteit het plan om op 1 juli 2020 te beoordelen of buitenlandse exchange studenten ontvangen kunnen worden, op basis van de kadervoorwaarden zoals veiligheid en voldoende on campus onderwijs.

Werken op de campus

 • Medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. Alle belangrijke informatie met betrekking tot thuiswerken hebben we gebundeld op deze pagina en dit document.
 • Kantoorgebouwen zijn weer open voor gebruik tot maximaal 20% van de normale bezetting per verdieping voor noodzakelijke werkzaamheden en voor zover anderhalve meter afstand kan worden gewaarborgd. De afspraken over de 20% kantoorbezetting zijn door de universiteiten gezamenlijk overeengekomen en opgenomen in het VSNU service document.
 • Medewerkers en studentbesturen kunnen spullen ophalen uit hun eigen kantoor. Dit kan dagelijks tussen 09.00 - 11.00 uur. 
 • Docenten kunnen het aanvraagformulier videocolleges op locatie gebruiken wanneer zij een college op de campus willen (laten) opnemen. Bij aankomst moeten zij beveiliging bellen om de collegezaal te openen.
 • Docententrainingen (m.n. gericht op online onderwijs) zijn weer toegestaan in groepen van maximaal 10 mensen.

Promoties / evenementen

 • Promoties kunnen weer fysiek plaatsvinden in de Aula. Aanwezig zijn maximaal: promovendus, (co)promotores, pedel, voorzitter, AV-technicus en maximaal 10 gasten. Promotiecommissieleden nemen deel via videoconferencing en publiek kan meekijken via een livestream. 
 • Evenementen en sociale bijeenkomsten zoals borrels zijn nog niet toegestaan. Organisatoren worden door Conference & Event Support, voorheen bekend als het Congresbureau, geholpen met het zoeken naar een externe locatie.

Spoorboekje Tilburg University

Versoepelingen zijn afhankelijk van landelijke maatregelen.

* Uitwerking voor Tilburg University volgt

~ Reserveren of inschrijven verplicht

Per 25 mei gerealiseerd
Per 1 juni gerealiseerd
Per 1 juli gerealiseerd
Per 1 september gepland onder voorbehoud
Per 1 januari gepland onder voorbehoud
Concrete uitwerkingen van de uitgangspunten per onderwerp