News and events Tilburg University

Universiteiten nemen landelijke maatregelen tegen bedreiging wetenschappers

Gepubliceerd: 11 oktober 2021 Laatst bijgewerkt: 11 oktober 2021

Wetenschappers krijgen naar aanleiding van media en andere publieke optredens steeds meer te maken met bedreiging, intimidatie en haatreacties. De Vereniging van Universiteiten (VSNU) neemt nu een aantal landelijke maatregelen die voor elke universiteit en medewerker een steun moet zijn. Deze maatregelen staat in de handreiking ‘Aanpak bedreiging en intimidatie van wetenschappers’. Ook staan er voorbeelden van goede praktijken in die universiteiten kunnen invoeren om bedreigde medewerkers te ondersteunen.

Vice rector Tilburg University Jantine Schuit heeft samen met VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg de handreiking maandag 11 oktober aangeboden aan minister Van Engelshoven (OCW) en enkele bedreigde wetenschappers. Alle veertien universiteiten verbinden zich aan de handreiking. Jantine Schuit: “Iedereen moet zich veilig kunnen voelen. Ook onze wetenschappers die hun kennis en inzichten met de samenleving delen. Als zij bedreigd of geïntimideerd worden, is het onze taak om ze te beschermen en te ondersteunen. De handreiking helpt ons daarbij.”

Wat gaat er gebeuren?

In de handreiking staan een aantal maatregelen die landelijk worden ingevoerd:

  1. Universiteiten voeren een zerotolerance-beleid als het gaat om bedreiging en intimidatie van wetenschappers. Bij bedreiging, fysiek of seksueel geweld, stalking en inbraak wordt standaard aangifte gedaan.
  2. Alle universiteiten zetten in op bredere steunmaatregelen, zowel preventief als reactief. Dit gebeurt bijvoorbeeld met trainingen in online weerbaarheid en het aanbieden van psychosociale hulp.
  3. De universiteiten richten een gezamenlijk platform op: WetenschapVeilig. Dit wordt opgezet als onafhankelijke stichting naar het model van PersVeilig om de informatieverzameling, informatievoorziening, maatregelen en interactie met bijvoorbeeld justitie en politie landelijk te verbeteren.

Waarom nu?

De afgelopen tijd krijgen wetenschappers door publieke optredens vaker en nadrukkelijker te maken met bedreiging en intimidatie. Zo werden wetenschappers thuis opgezocht, ontvangen OMT-leden bij voortduring bedreigingen en ontvangen wetenschappers regelmatig scheldkanonnades op sociale media of per e-mail, als zij zich in gevoelige debatten mengen. Universiteiten stimuleren hun wetenschappers juist om actief te zijn in het publieke domein en debat aan te zwengelen. Maar door deze bedreigingen is dat steeds minder vanzelfsprekend.