News and events Tilburg University

Universiteitspenning en koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Ernst Hirsch Ballin

Published: 13 mei 2022 Laatst bijgewerkt: 13 mei 2022

Op vrijdag 13 mei 2022 ontving universiteitshoogleraar prof. dr. Ernst Hirsch Ballin tijdens zijn afscheid van Tilburg University de universiteitspenning voor langjarige en bijzondere verdiensten voor de universiteit. Daarnaast kreeg hij van de burgemeester van Tilburg een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Hij werd benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.

Universiteitspenning

Prof. dr. Ernst Hirsch Ballin kreeg van rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur Wim van de Donk de universiteitspenning uitgereikt voor zijn indrukwekkende en jarenlange verdiensten voor Tilburg University. Meer dan 40 jaar, sinds zijn eerste benoeming in 1981 als hoogleraar staats- en bestuursrecht, is Ernst Hirsch Ballin verbonden geweest aan Tilburg University. Buiten onderbrekingen voor zijn werk bij de Raad van State, ministerschappen en vele maatschappelijke en wetenschappelijke functies, is hij al die jaren van grote betekenis geweest voor de universiteit.

Ernst Hirsch Ballin erepenning

Rector magnificus Wim van de Donk: “Ernst heeft zich als zowel wetenschapper als bestuurder (in de laatste periode nog als vice-decaan onderzoek van Tilburg Law School) op indrukwekkende wijze ingezet voor onze academische gemeenschap. Een gedreven onderzoeker en docent, die zonder twijfel kan worden gezien als een van de toonaangevende hoogleraren van onze universiteit. In 2016 is Ernst al benoemd tot universiteitshoogleraar. Deze eretitel ontving hij als eerste hoogleraar van Tilburg University. Een indrukwekkende wetenschappelijke staat van dienst, een grote, betrokken en langjarige inzet voor onze universiteit. Voldoende redenen voor het College van Bestuur om Ernst bij zijn afscheid de erepenning van onze universiteit uit te reiken als bijzondere vorm van waardering."

Koninklijke onderscheiding

Burgemeester Theo Weterings reikte vervolgens ook een koninklijke onderscheiding uit aan prof. dr. Ernst Hirsch Ballin. Hij werd bevorderd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Dat is een hoge onderscheiding, waarmee waardering wordt uitgesproken voor zijn zowel nationaal als internationaal grote verdiensten op het terrein van de rechtswetenschap en het openbaar bestuur.

Ernst Hirsch Ballin werd al eerder benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (1994) en tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau (2010), beide keren toen hij afscheid nam als minister van Justitie. Zijn brede inzet voor de samenleving in de jaren na de laatste benoeming is voor Zijne Majesteit de Koning aanleiding geweest de heer Hirsch Ballin te bevorderen tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Ernst Hirsch Ballin heeft steeds zijn grote wetenschappelijke kwaliteiten dienstbaar gemaakt aan de samenleving en aan het oplossen of bespreekbaar maken van urgente maatschappelijke kwesties.

Ernst Hirsch Ballin lintje

Hij is van grote betekenis geweest voor Tilburg University en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag. Daarnaast heeft en had Ernst Hirsch Ballin veel bestuurlijke en toezichthoudende functies binnen diverse organisaties in de politiek, het openbaar bestuur en daarbuiten. Zo is hij sinds 2014 lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het WRR-rapport over migratiediversiteit. Daarnaast vervult hij maatschappelijke functies zoals sinds 2011 het voorzitterschap van de Anne Frank Stichting Amsterdam en sinds 2014 het voorzitterschap van de Wetenschappelijke Raad van de Stichting Instituut Gak. Verder is hij jarenlang voorzitter geweest van de Raad van Toezicht van het T.M.C. Asser Instituut en van het bestuur van de Achmea Foundation.

Het persbericht over zijn afscheidsrede is hier te lezen.