woman with camera

Van Tweel leerstoel Geschiedenis van hedendaags katholicisme gevestigd

Published: 11 juli 2022 Laatst bijgewerkt: 11 juli 2022

0 stemmen.


Na overleg en voorbereidingen met Gerard van den Tweel, voorzitter van de Van den Tweel Foundation, het College van Bestuur en het faculteitsbestuur, is het besluit rond voor de vestiging van een nieuwe bijzondere leerstoel. Een leerstoel ‘Geschiedenis van het hedendaagse katholicisme’ wordt aan onze faculteit gevestigd door de Van den Tweel Foundation, en dit voor een periode van vijf jaar.

Na het uitschrijven van de vacature heeft de benoemingsadviescommissie in juni een kandidaat hoogleraar voorgedragen.  De leerstoelhouder zal investeren in de studie van de wisselende positionering van Nederlandse katholieken in het levensbeschouwelijke en culturele veld doorheen de twintigste eeuw, met uitdrukkelijke aandacht voor de wisselwerking tussen het landelijke en het internationale toneel.

Afgelopen week werd de vestiging van deze bijzondere leerstoel alvast formeel beklonken, door de ondertekening van de overeenkomst door rector magnificus Wim van de Donk en Gerard van den Tweel.