News and events Tilburg University

Verklaring geschorste promotie

Published: 20 december 2021 Laatst bijgewerkt: 01 augustus 2022

Op de website van Univers is een opinie gepubliceerd over een recente verdediging van een proefschrift waarbij het doctoraat niet werd toegekend. Deze opinie en deze uitzonderlijke gebeurtenis hebben veel vragen opgeroepen.

Het niet toekennen van het doctoraat na een openbare verdediging is zeer ongebruikelijk. Wij betreuren deze zeer onverwachte en teleurstellende uitkomst voor alle betrokkenen en in het bijzonder voor de betreffende promovendus. De universiteit zet zich met uiterste zorg en in goed overleg met alle betrokkenen in voor de promovendus en voor een spoedige en succesvolle afronding van deze promotie. Er zijn hierover intussen goede afspraken gemaakt. In nauw overleg met de graduate school, promotoren en promovendus wordt de promovendus begeleid bij de voorbereiding van de herkansing. Tot deze herkansing van de verdediging is besloten door het College voor Promoties.

Binnen het kader van het Promotiereglement hebben de leden van de promotiecommissie en de voorzitter van de zitting in deze uitzonderlijke situatie naar eer en geweten gehandeld. Volgens het Promotiereglement wordt de graad toegekend na een openbare verdediging, die derhalve onderdeel is van het proces van toekenning van de graad doctor.

Het College voor Promoties van Tilburg University