woman with camera

Vestigingsklimaat in Nederland niet doorslaggevend voor komst drugscriminelen

Published: 08 juli 2022 Laatst bijgewerkt: 08 juli 2022

Nederland heeft geen vestigingsklimaat dat buitenlandse criminele groeperingen ertoe brengt om zich (permanent) in ons land te vestigen. Dat concluderen onderzoekers van Tilburg University in het rapport ‘Het vestigingsklimaat voor drugscriminaliteit in Nederland’, dat ze schreven in opdracht van het WODC.

Weliswaar verblijven buitenlandse criminelen in Nederland, maar zij werken daarbij steeds samen met Nederlandse criminele netwerken, aldus het rapport. Evenmin zijn er dwingende redenen dat Nederland een spilfunctie zou moeten vervullen bij de grootschalige import, productie en de bijbehorende doorvoer en export van verdovende middelen.

Infrastructuur niet doorslaggevend

Voor de uitvoering van illegale activiteiten hebben criminelen vanaf de jaren 1970 gebruikgemaakt van de legale handels- en transportinfrastructuur in ons land. Volgens de onderzoekers is de aanwezigheid daarvan belangrijk, maar niet doorslaggevend voor de gesignaleerde ontwikkelingen en voor het vestigingsklimaat in brede zin. Ook andere Europese landen hebben bijvoorbeeld grote zeehavens en een goed wegennetwerk.

Naast de infrastructuur is de interactie met andere factoren van belang. Zo zijn het tolerante maatschappelijk klimaat en het gevoerde drugscriminaliteitsbeleid, maar ook de persoonlijke keuzes en vaardigheden van criminele ondernemers van invloed op hoe criminele drugsnetwerken zich hebben kunnen ontwikkelen. Die ontwikkeling heeft weer gevolgen gehad voor de productkwaliteit en dat bepaalt mede de afzetmogelijkheden.

Bestrijding zaak van lange adem

Waarom toch voor Nederland wordt gekozen, verdient nader onderzoek, aldus de hoogleraren Toine Spapens (Tilburg Law School), Dike van de Mheen (Tilburg School of Social and Behavioral Sciences) en hun medeauteurs. Vast staat dat het bestrijden van ondermijning, en drugscriminaliteit in het bijzonder, een zaak van lange adem is. Het verstoren van het vestigingsklimaat kan in dat licht worden gezien als het uitdelen van duizend speldenprikken. Hamers waarmee definitieve klappen kunnen worden uitgedeeld aan het vestigingsklimaat, hebben de onderzoekers niet aangetroffen.

Lees het rapport op de website van het WODC