News and events Tilburg University

Vice-Rector Magnificus Jantine Schuit over het programma Erkennen & Waarderen: “Het is tijd voor actie!”

Gepubliceerd: 06 juli 2021 Laatst bijgewerkt: 06 juli 2021

“We hebben veel gesprekken gevoerd, we hebben veel input gekregen van onze medewerkers en nu is het tijd voor actie!” Jantine Schuit, Vice-Rector Magnificus, legt in een video uit welke concrete stappen er worden gezet in het programma Erkennen & Waarderen.

Onze wetenschappers blinken uit op veel verschillende gebieden: onderzoek, onderwijs, maatschappelijke impact, leiderschap en team spirit. Met het programma Erkennen & Waarderen draagt Tilburg University actief bij aan de landelijke beweging om te komen tot een systeem- en cultuurverandering die leidt tot een meer gelijkwaardige waardering van deze diversiteit aan talenten.

Concrete stappen in de toekomst

De Stuurgroep Erkennen & Waarderen van Tilburg University is de dialoog aangegaan met de academische gemeenschap over de nieuwe benadering van erkennen en waarderen. De sessies hebben veel suggesties voor concrete oplossingen opgeleverd. Welke concrete stappen worden er nu gezet?

  • Benoeming van hoogleraren met een accent op onderwijs;
  • Implementatie van een nieuw Performance & Talent Development systeem met aandacht voor de vijf kerndomeinen van Erkennen & Waarderen, voortdurende feedback en teamprestaties;
  • Nieuwe criteria voor werving en selectie en voor promotie, in lijn met Erkennen & Waarderen;
  • Training, coaching en intervisie voor departementsvoorzitters.

Meer informatie Erkennen & Waarderen

Meer informatie over de activiteiten van de Stuurgroep Erkennen & Waarderen en de vervolgstappen zijn te vinden op de pagina van Erkennen & Waarderen. Hier is het document gepubliceerd waarin een overzicht wordt gegeven van de reacties en concrete suggesties van medewerkers.