News and events Tilburg University

Vici-beurs voor econometrist Johan van Leeuwaarden: algoritmes in de ‘cloud’

Gepubliceerd: 14 april 2021 Laatst bijgewerkt: 14 april 2021

Prof. dr. Johan van Leeuwaarden (dept. Econometrics & Operations Research, TiSEM) heeft een NWO Vici-beurs verworven voor onderzoek naar algoritmes in de ‘cloud’. De Vici-beurs bedraagt 1,5 miljoen euro. De cloud bestaat uit een enorm aantal computers. In de supermarkt kies je zelf de kortste rij. Maar welke computer verwerkt jouw data? Van Leeuwaarden ontwikkelt in dit project nieuwe modellen en regels die helpen om snel een korte rij te vinden in de grootschalige cloud-omgeving.

Johan van Leeuwaarden is één van de 33 vooraanstaande wetenschappers die ieder 1,5 miljoen euro ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Met deze Vici-beurs kunnen ze de komende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep opbouwen. Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is gericht op gevorderde onderzoekers. Van Leeuwaarden is ook verbonden aan de TU Eindhoven bij de groep Wiskunde en Informatica. 

Persbericht benoeming Johan van Leeuwaarden Tilburg University 2019 (Eng.)

Nieuwsbericht benoeming in Link Magazine (Ned.)

Veni, Vidi, Vici

De Vici-financiering maakt samen met de Veni- en Vidi-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls). De Vici is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die met succes hebben aangetoond een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. De financiering biedt de onderzoeker de gelegenheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie.

NWO Vici-ronde 2020

Van de 287 aanvragen zijn er 94 (33%) door vrouwen en 193 (67%) door mannen ingediend. In totaal kregen 13 vrouwelijke kandidaten 20 mannelijke kandidaten een beurs toegekend. De honoreringspercentages voor de Vici-ronde 2020 (toegekend in 2021) zijn hiermee respectievelijk 14 en 10 procent.

NWO persbericht 33 wetenschappers ontvangen NWO-Vici van 1,5 miljoen euro