woman with camera

Vier NWO beurzen voor vernieuwend onderzoek

Published: 17 mei 2023 Laatst bijgewerkt: 22 mei 2023

Van bewuste kinderloosheid tot het vernieuwen van microfinanciering in ontwikkelingslanden. Vier onderzoekers van Tilburg University krijgen de mogelijkheid hun vernieuwende onderzoeksideeën te realiseren met een subsidie vanuit SGW Open Competitie - M. We feliciteren Katrijn van Deun, Katya Ivanova, Tessa van Leeuwen en Burak Uras van harte met hun succesvolle aanvraag.

Over de nieuwe onderzoeksprojecten

Op weg naar gepersonaliseerde multidisciplinaire behandelingsplannen

dr. Katrijn van Deun (TSB)

Latente variabele modellen zijn onmisbaar voor sociaal- en gedragswetenschappelijk onderzoek. Maar ze zijn niet geschikt voor de complexiteit van de hedendaagse onderzoekspraktijk, waarbij gebruik wordt gemaakt van grote datasets om verschillende disciplinaire perspectieven in kaart te brengen. Katrijns voorstel ontwikkelt de volgende generatie latente variabele modellen, om de uitdagingen van hedendaags multidisciplinair onderzoek het hoofd te bieden.

Zijn baby's verleden tijd? Een mixed-methods studie naar narratieven over de toekomst, maatschappelijk pessimisme en bewuste kinderloosheid onder Nederlandse volwassenen

dr. Katya Ivanova (TSB)

Het aantal bewust kinderloze volwassenen neemt onmiskenbaar toe. Om de beweegredenen achter kinderloosheid te begrijpen wordt er in dit project onderzocht hoe volwassenen maatschappelijk pessimisme ervaren, en in hoeverre zij dit los zien van zorgen over hun eigen toekomst. Er wordt gebruik gemaakt van data uit panelonderzoek en diepte-interviews met Nederlandse volwassenen.

Wat zie jij in dit plaatje? Individuele verschillen als de sleutel tot het begrijpen van visuele waarneming

dr. Tessa van Leeuwen (TSHD)

Er zijn grote individuele verschillen in waarneming. In dit project kijken onderzoekers welke rol mentaal inbeeldingsvermogen en prikkelgevoeligheid spelen in waarneming. Ze doen dit door mensen met een heel sterk, of juist heel beperkt voorstellingsvermogen en mensen met en zonder hoog sensitiviteit te vergelijken.

Vernieuwing van microfinanciering

dr. Burak Uras (TiSEM)

Microfinancieringsinstellingen hebben tot doel armoede terug te dringen en bij te dragen aan economische groei door betaalbare leningen te verstrekken aan arme individuen door middel van innovatieve instrumenten, bijvoorbeeld groepsleningen. Recentelijk zijn echter de MFI-rentetarieven gestegen als gevolg van de hoge bedrijfskosten van bestaande lening-producten. Dit leidt tot veel stress onder arme kredietnemers. Het opnieuw benutten van de rol van sociaal kapitaal in groepsleningen, de kern van de microfinancieringsrevolutie in de jaren zeventig, is het belangrijkste doel van dit onderzoek naar het vernieuwen van microfinanciering.

 

Kijk voor een uitgebreide beschrijving van de voorstellen naar het overzicht van de gehonoreerde voorstellen (NWO)

Over de SGW Open Competitie

De Open Competitie van SGW heeft als doel om excellent vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek te bevorderen met een primair sociaalwetenschappelijke of geesteswetenschappelijke onderzoeksvraag en probleemstelling. Met de NWO Open competitie - SGW geeft het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen onderzoekers de kans onderzoek te verrichten naar een onderwerp van eigen keuze, zonder thematische randvoorwaarden.