News and events Tilburg University

Vier Tilburgse onderzoekers ontvangen subsidie voor mens- en maatschappij-onderzoek

Published: 05 augustus 2022 Laatst bijgewerkt: 09 augustus 2022

Bart Bronnenberg, Jan Fransoo, Daan van Soest en Caroline Vander Stichele ontvingen allen met hun onderzoeksgroepen een NWO-subsidie. Hiermee financieren zij onderzoek naar consumentengedrag en duurzame keuzes, de rol van logistiek in het betaalbaar houden van boodschappen, de invloed van religieus taalgebruik op de discussie over klimaatverandering en de effectiviteit van financiële steun in het bevorderen van lange-termijn zelfredzaamheid in Afrika.

Het bestuur van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen heeft in totaal 58 van de 166 onderzoeksvoorstellen gehonoreerd vanuit de Open Competitie – SGW-ronde 2021. In totaal is 39 miljoen euro toegekend voor onderzoek naar eigen keuze van de onderzoekers.

De vier onderzoeken

Hoe krijg je consumenten aan het maken van duurzamere en gezondere voedselaankopen?

Bart Bronnenberg KNAW

Bart Bronnenberg, hoogleraar Marketing doet studie naar hoe consumenten voorkeuren ontwikkelen voor duurzame en gezonde voedselproducten. Hiervoor bestudeert hij de levensmiddelenaankopen van individuele consumenten gedurende de laatste 2 decennia, waarin veel van zulke producten werden geïntroduceerd.

Het onderzoek bestudeert verder in welke mate voorkeuren worden gevormd of al aanwezig zijn en of marketingstrategieën hierop van invloed zijn. De bevindingen worden gebruikt voor het maken van aanbevelingen om goede voedselkeuzes te stimuleren.

Digitalisering van de toeleveringsketen voor mama en papa: concurrentievermogen van onafhankelijke winkeliers in ontwikkelingslanden

Jan Fransoo, hoogleraar Operationeel en Logistiek Management wil met zijn onderzoek oplossing bieden voor consumenten met een laag inkomen die nu te veel betalen voor hun dagelijkse boodschappen voor levensonderhoud. Het verbeteren van het detailhandelskanaal waar zij hun goederen kopen moet uitkomst bieden. Hij bestudeert hoe smartphone-gebaseerde technologieën de logistieke kosten kunnen verlagen.

Jan Fransoo

Aan de hand van gedetailleerde transactiegegevens van bestelwagens, verkoopagenten en bestellingen bestuderen onderzoekers de impact van deze snelle digitalisering.

Apocalyps en klimaatverandering

Caroline Vander Stichele

Caroline Vander Stichele, hoogleraar Bijbel en Cultuur focust met haar project op hedendaags religieus taalgebruik dat onderdeel is geworden van het westers cultureel en wetenschappelijk reservoir en gebruikt wordt in de context van klimaatverandering. Het beoogt te analyseren hoe dit taalgebruik invloed heeft op de interpretaties en houdingen van de gebruikers ervan. De aanwezigheid van dergelijk taalgebruik wordt onderzocht bij groepen die actief zijn op sociale media in Nederland en een gemeenschappelijke interesse hebben in klimaatverandering.

Ontvlucht en ontmoedigd. Hoe helpen we vluchtelingen terug naar de weg omhoog?

Daan van Soest, hoogleraar Economie en Gedrag wil in samenwerking met Patricio Dalton en Till Wicker vluchtelingen in Afrika helpen weer zo snel mogelijk controle over hun eigen leven te krijgen. Een hele uitdaging, omdat trauma, armoede en stress ambities verlagen en de weerstand tegen korte-termijn verleidingen verminderen. Met behulp van een experiment in Ugandese vluchtelingenkampen wordt onderzocht hoe de effectiviteit van financiële steun in het bevorderen van lange-termijn zelfredzaamheid kan worden verhoogd.

Over de Open Competitie

De Open Competitie van SGW heeft als doel om excellent vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek te bevorderen met een primair sociaalwetenschappelijke of geesteswetenschappelijke onderzoeksvraag en probleemstelling. Onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor verschillende typen onderzoek: kleine of grote onderzoeksprojecten, voor individuele projecten of voor onderzoeksgroepen. Het onderzoek kan een disciplinair, interdisciplinair of domeinoverstijgend karakter hebben en kan gericht zijn op internationale samenwerking tussen onderzoekers en/of onderzoeksgroepen.

Meer informatie over de NWO en gehonoreerde projecten vind je hier.