Vluchteling student Tilburg University

Vluchtelingstudent Mohammed: ‘Koste wat kost, ik moet het doen’

Gepubliceerd: 20 november 2020 Laatst bijgewerkt: 26 november 2020

Er zijn veel hoogopgeleide vluchtelingstudenten (statushouders) die de ambitie hebben een academische opleiding te volgen in Nederland, maar nog niet over de juiste diploma’s beschikken om direct toegelaten te worden. Tilburg University biedt aan deze vluchtelingstudenten de mogelijkheid een pre-bacheloropleiding te volgen, die hen voorbereidt op een universitaire bacheloropleiding. Zo kunnen zij toch hun droom waarmaken. Een van de vluchtelingstudenten die van deze mogelijkheid gebruik maakte, is Mohammed. Bekijk de video waarin hij zijn verhaal doet.

Het verhaal van Mohammed

Mohammed komt uit Syrië. Als vluchteling heeft hij veel tegenslagen gekend en ondanks dat heeft hij zijn doel om dokter te worden nooit uit het oog verloren. In de pre-bachelor werd hij voorbereid op een academische studie door de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde op niveau te brengen. In het programma was ook aandacht voor academische en studievaardigheden, het vergroten van het netwerk en studiekeuze. Intussen is Mohammed aan een tweede schakeljaar begonnen om natuurkunde, scheikunde en biologie op peil te brengen. Daarna staat de weg voor hem open om zich aan te melden voor een geneeskunde-opleiding aan een Nederlandse universiteit. Het is een lange weg voor Mohammed, maar hij is vastbesloten: ‘Koste wat kost, ik moet het doen.’